ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΤΕΡΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ-ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 400 ΕΥΡΩ
Διατροφή ανηλίκων, Επικοινωνία γονέα με ανήλικο τέκνο, Οικογενειακό δίκαιο

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΤΕΡΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ-ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 400 ΕΥΡΩ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 43/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων και από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν πολιτικό γάμο το 2016, και από τον γάμο τους αυτό απέκτησαν ένα θήλυ τέκνο, γεννηθέντος το 2016. Ο γάμος των διαδίκων ήταν αποτέλεσμα του μεταξύ τους αισθηματικού δεσμού που συνήφθη περί τα τέλη του έτους 2014. Το πρώτο διάστημα της γνωριμίας τους όλα κυλούσαν ομαλά στη μεταξύ τους σχέση και η συγκατοίκηση ήρθε γρήγορα, όπως και η είδηση της εγκυμοσύνης, που βρήκε απροετοίμαστο το ζευγάρι. Σταδιακά και ιδίως μετά την τέλεση του γάμου άρχισαν να δημιουργούνται συνεχείς εντάσεις, διαφωνίες και έριδες μεταξύ τους, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου γίνονταν συχνότερες και εντονότερες.

Αιτία ήταν η ανωριμότητα αμφότερων των διαδίκων και η διαφορετικότητα στη νοοτροπία και τις αντιλήψεις, λόγω διαφορετικών καταβολών και ανατροφής τους. Η αιτούσα-καθ’ ης είχε συχνά ξεσπάσματα θυμού και αδικαιολόγητης ζήλιας. Ο δε καθ’ ου-αιτών άρχισε να ασκεί λεκτική και ενίοτε σωματική βία με αφορμή διαφωνίες τους, ενώ της φερόταν υποτιμητικά λόγω της ξένης εθνικότητάς της. Στο ζευγάρι παρενέβαιναν και οι πατρικές τους οικογένειες, με την μητέρα του καθ’ ου-αιτούντος, που διαμένει μόνιμα στην Αγγλία, να τον πιέζει μετά την τέλεση του γάμου του να αφήσει την μόνιμη εργασία του στο Πολεμικό Ναυτικό, ώστε να μετακομίσει με την οικογένειά του στην Αγγλία, και με τον πατέρα της αιτούσας-καθ’ ης να αναμειγνύεται στη διαχείριση των οικονομικών τους, γεγονότα που ενέτειναν τις διαφωνίες του ζεύγους. Μετά από διάφορα βίαια συμβάντα, οπότε κλήθηκε η αστυνομία από τους γείτονες και οι οποίοι εγένοντο αρκετές φορές μάρτυρες των οικογενειακών τους επεισοδίων, επήλθε η μεταξύ του ζεύγους διάσταση τον Μάϊο του 2020, οπότε και η αιτούσα-καθ’ ης αποχώρησε μαζί με το παιδί της από την πρώην συζυγική κατοικία, και έκτοτε ζουν χωριστά. Με βάση τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά, το Δικαστήριο κρίνει ότι η αιτούσα-καθ’ ης δικαιούται καταρχάς από τον καθ’ ου σύζυγό της διατροφή σε χρήμα, αφού η διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής τους οφείλεται και σε λόγους αναγόμενους στην συμπεριφορά του καθ’ ου.

Η αιτούσα, μητέρα του ανηλίκου, τρέφει αμέριστη στοργή και αγάπη για το παιδί της και είναι ικανή να δείξει το αναγκαίο ενδιαφέρον για την ανατροφή και εκπαίδευσή του και είναι σε θέση να προσφέρει στο τέκνο της τις αναγκαίες περιποιήσεις και φροντίδες. Το αληθινό συμφέρον του ανηλίκου επιβάλει ώστε να ανατεθεί προσωρινά η αποκλειστική του επιμέλεια στην αιτούσα-καθ’ ης μητέρα του, η οποία παρέχει τα εχέγγυα για τη σωστή ανατροφή και ορθή διαπαιδαγώγηση του ανηλίκου σε ένα ήρεμο, ομαλό και σταθερό περιβάλλον. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι ο καθ’ ου-αιτών είναι κελευστής του Πολεμικού Ναυτικού, και από την εργασία του αυτή αποκερδαίνει 1.114 ευρώ κατά μέσο όρο τον μήνα. Επιπλέον, πραγματοποιεί ταξίδια λόγω της εργασίας του, αυξάνοντας το εισόδημά του κατά το ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως. Επίσης, είναι κύριος ενός ΙΧΕ οχήματος. Διαμένει μόνος του στην πρώην κοινή συζυγική τους οικία, την οποία του έχει παραχωρήσει η μητέρα του και δεν βαρύνεται με την καταβολή ενοικίου.

Από την άλλη πλευρά η αιτούσα-καθ’ ης έχει την ειδικότητα της μαγείρισσας και εργαζόταν μέχρι το έτος 2017 σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πλην όμως έκτοτε τυγχάνει άνεργη, ενώ είναι δύσκολο να εξεύρει εργασία κατά την τρέχουσα χρονική συγκυρία, αφενός λόγω της αποκλειστικής φροντίδας του τέκνου της μετά τη διάστασή της με τον καθ’ ου, και αφετέρου λόγω της αναστολής εργασιών στον τομέα της εστίασης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και της εξ αυτής οικονομικής κρίσης. Εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία δεν πιθανολογήθηκε ότι διαθέτει. Βαρύνεται με την καταβολή μισθώματος 150 ευρώ μηνιαίως για την κατοικία που μισθώνει. Με τα δεδομένα αυτά, είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει την διατροφή της, ώστε να υπάρχει ανάγκη να της παράσχει ο καθ’ ου-αιτών διατροφή, η οποία θα πρέπει να ανέλθει στο ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως.
Με βάση της ανάγκες του ανηλίκου τέκνου, όπως διαμορφώνονται από τις συνθήκες της ζωής του, η ανάλογη διατροφή του ανέρχεται στο ποσό των 400 ευρώ μηνιαίως. Από το ποσό αυτό, ο πατέρας πρέπει να συνεισφέρει 250 ευρώ μηνιαίως, ως προσωρινή διατροφή, ενώ το υπόλοιπο ποσό βαρύνει την αιτούσα-μητέρα του.
Για την ψυχική και συναισθηματική ισορροπία και ανάπτυξη του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, παρίσταται αναγκαίο να υπάρχει επικοινωνία του πατέρα-καθ’ ου, η οποία πρέπει να καθοριστεί ως εξής: 1) Κάθε Τρίτη κάθε εβδομάδας, από 18:00 έως 20:30, 2) Κάθε τρίτο Σαββατοκύριακο του μήνα, από 12:00 του Σαββάτου έως 20:30 της Κυριακής, 3) Κάθε Πέμπτη των εβδομάδων που δεν πραγματοποιείται επικοινωνία το Σαββατοκύριακο, από 18:00 έως και 20:30, 4) Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, από την Παραμονή των Χριστουγέννων 12:00 έως και την ημέρα των Χριστουγέννων 20:00, τον ένα χρόνο, και από την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς 12:00 έως την ημέρα της Πρωτοχρονιάς 20:00, τον επόμενο χρόνο, 5) Κατά τις εορτές του Πάσχα, από το Μ. Σάββατο 12:00 έως και την Κυριακή του Πάσχα 20:00, τον έναν χρόνο, και από την Κυριακή του Πάσχα 12:00 ως την Δευτέρα της Διακαινησίμου 20:00, τον επόμενο χρόνο, 6) Κατά το θέρος επί επτά συνεχόμενες ημέρες, ήτοι από 1/8 12:00 έως και 7/8 20:00, 7) Ελεύθερη διαδικτυακή επικοινωνία αφού ληφθεί υπόψη το πρόγραμμα του τέκνου.

Για τους παραπάνω λόγους συνεκδικαζομένων των αιτήσεων των διαδίκων, ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια του ανηλίκου στην αιτούσα μητέρα του, ο καθ’ ου υποχρεώθηκε να της προκαταβάλλει για τον εαυτό της ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια του τέκνου τους, το ποσό των 150 ευρώ για την ίδια και το ποσό των 250 ευρώ για το τέκνο τους. Τέλος, ρυθμίστηκε το δικαίωμα επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, και μάλιστα οριζομένης διανυκτέρευσης του ανηλίκου στην οικία του πατέρα ενός Σαββατοκύριακου τον μήνα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ