Νέος Νόμος Κατσέλη - ΚΥΑ 14-10-2015
Νόμος Κατσέλη

Νέος Νόμος Κατσέλη – ΚΥΑ 14-10-2015

Νέος Νόμος Κατσέλη – ΚΥΑ 14-10-2015

Από τις 20.8.2015 στα πλαίσια εφαρμογής του Γ’ Μνημονίου, αλλά και με την άρτι προσφάτως δημοσιευθείσα κοινή υπουργική απόφαση της 14.10.2015, έχουν επέλθει σαρωτικές αλλαγές για τους οφειλέτες που έχουν προσφύγει ήδη και εκκρεμούν αιτήσεις τους για υπαγωγή στον παραπάνω νόμο, αλλά και για οφειλέτες που προσδοκούν να υπάγουν τις οφειλές τους στην προστατευτική εμβέλεια του Νόμου αυτού.

Μάλιστα, η όλως προσφάτως δημοσιευθείσα από αργά το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου 2015 , κοινή υπουργική απόφαση την οποία υπογράφουν οι υπουργοί κ.κ. Σταθάκης και Τσακαλώτος καθορίζει τα “ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ” και δικαιολογητικά που επιβάλλεται να προσκομισθούν από τους νομικούς παραστάτες των δανειοληπτών, προκειμένου να τηρηθεί το γράμμα του Νόμου που ψηφίστηκε και ισχύει από τις 20.08.2015.

“Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμεί κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος νόμου υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβάλλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου όπου τηρείται ο φάκελλος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/10. Η υπαίτια παράλειψη του οφειλέτη να ενημερώσει τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλλου θεωρείται παράβαση του καθήκοντος ειλικρινούς δηλώσεως του άρθρου 10 του ν. 3869/10” Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όσοι εντός μηνός δεν προσκομίσουν στις γραμματείες των δικαστηρίων τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια, θα χάνουν τη ρύθμιση αλλά και το δικαίωμα υποβολής νέας αιτήσεως για τουλάχιστον δύο χρόνια”.

Η υποχρέωση προσαγωγής των δικαιολογητικών για την επικαιροποίηση αφορά και όλους όσους έχουν υποβάλει αίτηση του Νόμου “Κατσελη”, η οποία δεν έχει ακόμη εκδίκασθει ή έχει εκδοθεί γι αυτούς προσωρινή διαταγή προστασίας της περιουσίας.

Εάν ενδιαφέρεστε να πληροφορηθείτε αναλυτικά για τις δυνατότητες που δίνονται από τη νέα υπουργική απόφαση (ΚΥΑ 14-10-2015) για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά – Νόμος Κατσέλη, αν έχετε απορίες σχετικά με το ποιοι δικαιούνται αίτηση του νόμου Κατσέλη, τηλεφωνήστε στο 210 49334466 και η δικηγόρος Θεοδώρα Μαζαράκη θα λύσει κάθε απορία σας.
Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα στην διπλανή στήλη και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, άμεσα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ