Αγωγές - αποζημιώσεις από αυτοκινητικά ατυχήματα
Αποζημιώσεις

Αγωγές – αποζημιώσεις από αυτοκινητικά ατυχήματα

Αγωγές – αποζημιώσεις από αυτοκινητικά ατυχήματα

H δικηγόρος Θ.Μαζαράκη αναλαμβάνει επί σειρά ετών την υποβολή αγωγών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια για τη διεκδίκηση αυτοκινητικών αγωγών και αποζημιώσεων που προκύπτουν από αυτοκινητικά ατυχήματα.

Το δικηγορικό μας γραφείο με απόλυτη επιτυχία έχει διεκπεραιώσει την διεκδίκηση σημαντικών χρηματικών απαιτήσεων σε σοβαρές υποθέσεις αυτοκινητικών υποθέσεων, σε σοβαρές υποθέσεις θανατηφόρων ατυχημάτων και υποθέσεις μόνιμης γενικής σωματικής ανικανότητας (όπως εξαίρεται η περίπτωση κλινικως νεκρού παθόντος οδηγού δίκυκλης μοτοσυκλέτας).

Επιτύχαμε να εκμηδενίσουμε, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις επιτύχαμε με τις νομικές γνώσεις μας να πείσουμε τα έμπειρα δικαστήριά μας, να αποδεχθούν τους ισχυρισμούς μας σε περιπτώσεις συνυπαιτιότητος των εντολέων μας (παθόντων), ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις τα συνυπολογισθέντα οφέλη, στην ουσία μείωσαν και περιόρισαν τα ποσοστά της (τυχόν) υπαιτιότητος των πελατών μας στην πράξη.

Η δικηγόρος Θ.Μαζαράκη αναλαμβάνει την διεκδικήση κονδυλίων δικαστικώς με αγωγή σε περίπτωση συγκρούσεως τροχοφόρων μεταξύ τους, σε περίπτωση σύγκρουσης πεζού με όχημα ή δίκυκλο ή συνεπιβάτη κλπ.:

Περιπτώσεις διεκδικήσεως αποζημίωσης από Αυτοκινητικό Ατύχημα

α) η διεκδίκηση ηθικής βλάβης σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού πεζού ή οδηγού ή συνεπιβάτη ή σε περιπτώσεις μερικής ή ολικής ανικανότητος του παθόντος ως και σε περίπτωση τραυματισμού του,

β) η διεκδίκηση ιατροφαμακευτικών δαπανών, τα οποία δεν έχουν καταβληθεί ή δεν έχουν καλυφθεί από τον οικείο ιατροφαρμακευτικό οργανισμό του δικαιούχου παθόντος,

γ) την διεκδίκηση ψυχικής οδύνης στους γονείς του παθόντος και στον καθένα από αυτούς χωριστά, στα τέκνα και στα εγγόνια (εάν δεν υπα΄ρχουν τέκνα του αποβιώσαντος παθόντος) κλπ.,

δ) αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη,

ε) αποζημίωση για κάλυψη των φθορών και βλαβών του ζημιωθέντος οχήματος, στ) ηθική βλάβη στον ιδιοκτήτη του ζημιωθέντος οχήματος ένεκα της οριστικής απώλειας του οχήματός του σε περιπτώσεις καταστροφής κλπ.

ζ) εμπορική υπαξία του ζημιωθέντος οχήματος (όπως αποζημίωση για τη μείωση της εμπορικής του αξίας), διεκδίκηση δαπανών για μίσθωση ταξί για όσο χρόνο το όχημα ήταν στο συνεργείο για επισκευή.

Η παροχή των νομικών υπηρεσιών της δικηγόρου επεκτείνεται και στην εκπροσώπηση του παθόντος ή των δικαιούχων συγγενών του (σε περιπτώσεις μόνιμης αναπηρίας ή ακόμη και θανάτου) ενώπιον των αρμοδίων ποινικών δικαστηρίων, για την υποβολή πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας.