Αγωγές κατά τραπεζών - Αδικοπραξίες τραπεζών
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

Αγωγές κατά τραπεζών – Αδικοπραξίες τραπεζών

Αγωγές κατά τραπεζών – Αδικοπραξίες τραπεζών

Το δικηγορικό γραφείο της Θοδώρας Μαζαράκη αναλαμβάνει να ασκήσει αγωγές κατά τραπεζών και ανακοπές για την ακύρωση και εξαφάνιση διαταγών πληρωμής που έχουν εκδοθεί για παράνομα επιτόκια και παράνομους ανατοκισμούς σε βάρος των δανειοληπτών.

Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής απαιτείται να ασκηθεί και να επιδοθεί στην τράπεζα μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες μετά την κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής.

Επίσης, μπορεί ο θιγόμενος δανειολήπτης που κινδυνεύει να κατασχεθεί και να εκποιηθεί η ακίνητη περιουσία του σε εκτέλεση και ικανοποίηση μίας άκυρης και παράνομης διαταγής πληρωμής, μπορεί υποβάλλοντας μια αγωγή στην τράπεζα, ταυτόχρονα με την άσκηση της ανακοπής για την ακύρωσή της, να επιδιώξει και την αναστολή εκτέλεσής της, έως την έκδοση αποφάσεως επί της ανακοπής.

Οι αγωγές κατά των τραπεζών αναφέρονται στην ακύρωση και προσβολή των διαταγών πληρωμής που επιτυγχάνουν να εκδώσουν οι τράπεζες κατά των δανειοληπτών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις αδικοπραξίες τραπεζών:

Α) Η τράπεζα άσκησε καταχρηστικώς το δικαίωμά της.

Είναι σύνηθες πλέον φαινόμενο ότι οι τράπεζες όλως καταχρηστικώς και μη νομίμως προβαίνουν σε έκδοση διαταγών πληρωμής, μετά την ένταξη του δανειολήπτη στο Νόμο Κατσέλη.

Στις περιπτώσεις αυτές οι τράπεζες γνωρίζουν απολύτως ότι ο δανειολήπτης βρίσκεται σε πλήρη κατάσταση αδυναμίας πληρωμής της ένδικης οφειλής, αφού πολύ πριν από την υποβολή της αίτησης τους για να εκδώσουν διαταγή πληρωμής, ο δανειολήπτης είχε υποβάλει νομίμως Αίτηση ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου , για ρύθμιση των οφειλών μου σύμφωνα με το ν. 3869/10, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 4161/από 13.6.13.

Β) Οι απαιτήσεις της τράπεζας για την οποία έχει εκδοθεί η διαταγή δεν είναι πλήρως εκκαθαρισμένες και απαιτητές.

Δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές οι διαταγές αυτές εξεδόθησαν για απαιτήσεις μη βεβαίες και μη εκκαθαρισμένες. Ήτοι, εξεδόθησαν για ποσά χρημάτων που δεν ήταν ορισμένα και εκκαθαρισμένα.

Γ) Ένας από τους συνηθισμένους λόγους ανακοπών είναι επειδή η ένδικη δανειακή σύμβαση, συνήθως, περιέχει ΓΟΣ ακυρους και καταχρηστικούς και γι αυτό μη ισχύοντες νομικά και επί τη βάσει αυτών εξεδόθη η προσβαλλομένη .

Για τον έλεγχο του κύρους των γενικών όρων συναλλαγών (ΓΟΣ) στις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των καταναλωτών και προμηθευτών και κυρίως της καταχρηστικότητος αυτών, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 “Προστασία των καταναλωτών” που ενσωμάτωσαν την Οδηγία 9313/ΕΟΚ της 5.4.1993 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Εάν ενδιαφέρεστε να πληροφορηθήτε αναλυτικά για τις περιπτώσεις που μπορούν να γίνουν αγωγές κατά τραπεζών – αδικοπραξίες τραπεζών, αν έχετε απορίες σχετικά με αδικοπραξίες που διαπράττουν οι τράπεζες αλλά και για τις αγωγές κατά τραπεζών, τηλεφωνήστε στο 210 49334466 και η δικηγόρος Θεοδώρα Μαζαράκη θα λύσει κάθε απορία σας.
Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα στην διπλανή στήλη και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, άμεσα.