Δικαιολογητικά Νόμου Κατσέλη, ΚΥΑ 14-10-2015
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

Δικαιολογητικά Νόμου Κατσέλη, ΚΥΑ 14-10-2015

Δικαιολογητικά Νόμου Κατσέλη, ΚΥΑ 14-10-2015

Τα δικαιολογητικά που προβλέπει η ως άνω ΚΥΑ της 14.10.2015, η οποία τροποποιεί τον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) είναι:

α) αντίγραφο του Δελτίου της αστυνομικής ταυτότητος του δανειολήπτη και του/της συζύγου του, ακόμη κι εάν δεν είναι δανειολήπτης και δεν έχει ακίνητη περιουσία.

β) πρόσφατο (δηλ. εντός 3μήνου) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

γ) δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε1 του έτους 2015 (φορολογικού έτους 2014).

δ) τελευταία δήλωση στοιχείων Ε9 ακινήτων του δανειολήπτη,

ε) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για το έτος 2015.

στ) βεβαιώσεις οφειλών όλων των πιστωτών , με ημερομηνία εκδόσεως μεταγενέστερη της ενάρξεως του ν. 4336/2015.

ζ) υπεύθυνη δήλωση του δανειολήπτη – αιτούντος για την πληρότητα, αλήθεια και ορθότητα των καταστάσεων περιουσίας .

Σε περίπτωση εγγράμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσάγονται και για τον/την συζυγο, όπως επίσης και για την περίπτωση ανηλίκων τέκνων που διαθέτουν ακίνητη περιουσία.

Εάν ενδιαφέρεστε να πληροφορηθείτε αναλυτικά για τις δυνατότητες που δίνονται από τη νέα υπουργική απόφαση (ΚΥΑ 14-10-2015) για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά – Νόμος Κατσέλη, αν έχετε απορίες σχετικά με το ποιοι δικαιούνται αίτηση του νόμου Κατσέλη, τηλεφωνήστε στο 210 49334466 και η δικηγόρος Θεοδώρα Μαζαράκη θα λύσει κάθε απορία σας.

Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα στην διπλανή στήλη και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, άμεσα.