Συναινετικά Διαζύγια
Συναινετικά Διαζύγια

Συναινετικά Διαζύγια – αίτηση – δικαιολογητικά

Συναινετικά Διαζύγια

Το δικηγορικό μας γραφείο επί σειρά ετών ασχολείται με σοβαρές υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, και αναλαμβάνουμε την υποβολή αγωγής για Συναινετικό Διαζύγιο, την αίτηση και τα δικαιολογιτικά, δίνοντας πραγματική μάχη για την ικανοποίηση των αιτημάτων και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εντολέων μας.

Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε την υποβολή αγωγών διαζυγίου, συναινετικών και κατ’ αντιδίκια ή σε περιπτώσεις διετούς διάστασης.

Δικαιολογητικά αίτησης συναινετικού διαζυγίου

Για την υποβολή αίτησης για συναινετικά διαζυγία απαιτείται ο γάμος των αιτούντων (συζύγων) να έχει διαρκέσει τουλάχιστον 6 μήνες. Απαιτείται αναγκαία και νομικά η υποβολή έγγραφου ιδιωτικού συμφωνητικού, που σύμφωνα με την τελευταίου τροποποίηση του οικείου άρθρου, το περιεχόμενο του συμφωνητικού αυτού δέον όπως εμπεριέχεται και ενσωματώνεται αυτούσιο στο δικόγραφο της αιτήσεως, ώστε να επικυρωθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείου με την απαγγελία του γάμου των διαδίκων .

Συνεπώς, οι σύζυγοι έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να λύσουν (με συναινετικό τρόπο) τα θέματα της διατροφής των ίδιων ή των ανήλικων τέκνων τους, τα θέματα της επιμέλειας και της επικοινωνίας στα πλαίσια του συναινετικού διαζυγίου, με την βασική προϋπόθεση βέβαια ότι συμφωνούν σε αυτά.

Ολόκληρο το ιδιωτικό αυτό συμφωνητικό απαιτείται να συνυπογράφεται από αυτούς, ενώ οι αποφάσεις των συναινετικών διαζυγίων σχετικά με τη ρύθμιση των θεμάτων διατροφής έχουν άμεση εκτελεστότητα. Δηλαδή, μπορεί ο δικαιούχος δίαδικος να προβεί σε μέτρα άμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεση, πλειστηριασμούς) ή σε υποβολή μηνύσεως για το αδίκημα της παραβίασης υποχρέωσης διατροφής κλπ.

Τα συμφωνητικά ενσωματώνονται στα σκεπτικά των αποφάσεων των συναινετικών διαζυγίων.

Τα Συναινετικά Διαζύγια προτείνονται ως η λιγότερο πολύπλοκη και δαπανηρή διαδικασία διαζυγίου σε σχέση με τα διαζύγια κατ’αντιδικία.

Εάν ενδιαφέρεστε να πληροφορηθείτε αναλυτικά για τα Συναινετικά Διαζύγια, την εκτίμηση κόστους τους, αν έχετε απορίες σχετικά με την έκδοση Συναινετικού Διαζυγίου, τηλεφωνήστε στο 210 49334466 και η δικηγόρος Θεοδώρα Μαζαράκη θα λύσει κάθε απορία σας.
Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα στην διπλανή στήλη και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, άμεσα.