Ακυρότητες - Νόμος Κατσέλη
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

Ακυρότητες – Νόμος Κατσέλη

Ακυρότητες – Νόμος Κατσέλη

Η δικηγόρος Θ.Μαζαράκη, έχοντας μεγάλη εμπειρία στην μελέτη δανειακών συμβάσεων μεταξύ πελατων της και τραπεζών, αναλαμβάνει τον εντοπισμό τυχόν ακυροτήτων της δανειακής σύμβασης μετά την υπαγωγή της στον νόμο Κατσέλη.

Είναι σύνηθες πλέον φαινόμενο ότι οι τράπεζες ασκούν το δικαίωμά τους όλως καταχρηστικώς και μη νομίμως προβαίνουν σε έκδοση διαταγών πληρωμής, μετά την ένταξη του δανειολήπτη στο Νόμο Κατσέλη.

Αναστολή μέτρων μετά την υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη

Στις περιπτώσεις αυτές οι τράπεζες γνωρίζουν απολύτως ότι ο δανειολήπτης βρίσκεται σε πλήρη κατάσταση αδυναμίας πληρωμής της ένδικης οφειλής, αφού πολύ πριν από την υποβολή της αίτησης τους για να εκδώσουν διαταγή πληρωμής, ο δανειολήπτης είχε υποβάλει νομίμως Αίτηση ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου , για ρύθμιση των οφειλών του σύμφωνα με το ν. 3869/10, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 4161/από 13.6.13. Αντίγραφο της αιτήσεώς αυτής είχε κοινοποίησει στην τράπεζα , ενώ η τράπεζα είχε λάβει σε αντίγραφα ολόκληρο το φάκελλο που είχε προσκομίσει στο Ειρηνοδικείο για να υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη.

Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις δανειοληπτών με προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου είχε αποφασισθεί προσωρινά και έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της ασκηθείσης αιτήσεώς του για ρύθμιση των οφειλών του με βάση το Ν. Κατσέλη , η αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων και η διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του .

 Σύμφωνα και με το Ν. 4161/από14.6.2013 (γνωστό και ως Ν. Κατσέλη) η υποβολή και μόνον της αιτήσεως της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3869/10 επιφέρει αυτόματα και αυτοδίκαια αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος της ακίνητης ή κινητής περιουσίας του οφειλέτη – αιτούντα, ενώ μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται και η έκδοση διαταγής πληρωμής ως τίτλου εκτελεστού. Άρα οι τράπεζες οφείλουν να μην προβαίνουν σε έκδοση διαταγών πληρωμής.

Η αναστολή των επιθετικών και καταδιωκτικών αυτών μέτρων εις βάρος της ακίνητης και κινητής περιουσίας του οφειλέτη δανειολήπτη είναι αυτοδίκαιη και αυτόματη και ως εκ τούτου προβλέπεται αυτόματα η αναστολή αυτών με μόνη την κατάθεση και κοινοποίηση της αιτήσεως του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/10, ως οι διατάξεις του ισχύουν μετά την τροποποίηση του ν. 4160/2013.

Συνεπώς, η ως άνω περιγραφόμενη συμπεριφορά της τράπεζας σε πολές περιπτώσεις έχει κριθεί απολύτως καταχρηστική κατά την έννοια της Α.Κ. 281, ως εξοφθάλμως υπερβαίνουσα τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος και γι αυτό δεχόμενα τα αρμόδια Δικαστήρια το λόγο αυτό ανακοπής ακυρώνουν την διαταγή πληρωμής και αναστέλουν την εκτελεστότητα των διαταγών πληρωμής που εξεδόθησαν με αυτό τον καταχρηστικό τρόπο από τις τράπεζες.

Εάν ενδιαφέρεστε να πληροφορηθείτε αναλυτικά για τις ακυρότητες του νόμου Κατσέλη,  αν έχετε απορίες σχετικά με τον νόμο Κατσέλη και πως αυτός τροποποιήθηκε πρόφατα, τηλεφωνήστε στο 210 49334466 και η δικηγόρος Θεοδώρα Μαζαράκη θα λύσει κάθε απορία σας.
Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα στην διπλανή στήλη και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, άμεσα.