Η Δικαστική συμπαράσταση ως θεσμός - Ορισμός
Δικαστική συμπαράσταση

Η Δικαστική συμπαράσταση ως θεσμός – Ορισμός

Η δικηγόρος Θ.Μαζαράκη επί σειρά ετών ασχολείται με τον θεσμό της Δικαστικής συμπαράστασης, υποστηρίζοντας αιτήματα πελατών της μέσω αυτού του θεσμού του Ελληνικού δικαίου.

Η Δικαστική συμπαράσταση ως θεσμός στο Ελληνικό Δίκαιο

Δικαστική συμπαράσταση είναι η κατάσταση στην οποία υποβάλλεται ένα ενήλικο πρόσωπο που αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχικά ή διανοητικά ή σωματικά προβλήματα, προβλήματα αναπηρίας ή κάποιες ανωμαλίες του χαρακτήρα του, μπορεί με δικαστική απόφαση, να αντιμετωπίσει την αναπηρία του αυτή, εν όλω ή εν μέρει.

Ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης, αντικατέστησε τους παλιότερους θεσμούς της δικαστικής απαγόρευσης και της δικαστικής αντίληψης.

Κατά την διάρκεια της δικαστικής συμπαράστασης το πρόσωπο εισάγεται σε μία (νομική) κατάσταση δικαιοπρακτικής ανικανότητος και έχει την ανάγκη για όλες ή για μερικές πράξεις και δικαιοπραξίες τη συναίνεση κάποιου προσώπου (του δικαστικού συμπαραστάτη). Πρέπει να υπάρχει αδυναμία λόγω των παραπάνω καταστάσεων ή της αναπηρίας , το άτομο να φροντίσει μόνο του τις υποθέσεις του, τον εαυτό του, την περιουσία του, τα οικονομικά του ώστε να θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του, την περιουσία του κλπ.

Η περίπτωση αυτή, ρυθμίζει την δικαιοπρακτική ανικανότητα, μερική ή ολική των παραπάνω ατόμων, ενηλίκων.

Η δικαστική συμπαράσταση μπορεί να είναι ολική ή μερική, για όλες ή για μερικές από τις πράξεις και δικαιοπραξίες του παθόντος και αυτό εξαρτάται βεβαίως από το βαθμό της αναπηρίας και την κατάσταση της υγείας του.

Δεν είναι απαραίτητο το αθεράπευτο ή η μονιμότητα εφ όρου ζωής της ψυχικής ή διανοητικής αναπηρίας. Αυτό κρίνεται σε κάθε περίπτωση με βάση κυρίως τα ιατρικά έγγραφα.

Η σωματική και διανοητική αναπηρία, μερική ή ολική ενός ενήλικου προσώπου σε κάποιες ή σε όλες τις περιπτώσεις, με βάση τον βαθμό της αναπηρίας του ατόμου, ενδέχεται να αποκλείει ή να αναιρεί μόνιμα ή προσωρινά, εν όλω ή εν μέρει την πραγματική του δυνατότητα να φροντίζει και να μεριμνά το ίδιο το άτομο για τις υποθέσεις του (προσωπικές ή οικονομικές, περιουσιακές) και να προστατεύει τα έννομα συμφέροντά του. Οι περιπτώσεις αυτές, είναι κυρίως περιπτώσεις που το άτομο πάσχει από κάποια ψυχική ή διανοητική νόσο ή είναι σωματικά ανάπηρο, αλλά και περιλαμβάνονται περιπτώσεις όπου εκθέτει σε κίνδυνο στέρησης τον εαυτό του ή την περιουσία του λόγω ασωτίας, τοξικομανίας ή αλκοολισμού.

Ενόψει των πραγματικών αυτών καταστάσεων, ο νομοθέτης επέλεξε να προάγει την ανάγκη αντικειμενικής προστασίας των προσώπων αυτών θεσπίζοντας το θεσμό της δικαστικής συμπαράστασης.

Ο ΑΚ 1667 ορίζει περιοριστικά και αυστηρά τα πρόσωπα, που έχουν το δικαίωμα και νομιμοποιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο την υποβολή του ενήλικου πάσχοντος ατόμου σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης.

Ο κατάλογος των ατόμων αυτών, είναι αυστηρά περιορισμένος, με την έννοια ότι πλην των αναφερομένων στο ΑΚ 1667 προσώπων, ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ, ακόμη και συγγενής του πάσχοντος (ακόμη και εάν είναι ο αδελφός, αδελφή του ασθενούς ή κάποιος τρίτος ακόμη κι εάν δικαιολογεί έννομο συμφέρον ή κίνδυνο ή επείγουσα περίπτωση του ασθενούς) δεν έχει το δικαίωμα να κινήσει την διαδικασία για την κήρυξη του πάσχοντος σε δικαστική συμπαράσταση. Σε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάποιο από τα αυστηρώς αναφερόμενα στο Νόμο πρόσωπα, και συντρέχει επείγουσα περίπτωσα ή κίνδυνος για την υγεία, περιουσία του ασθενούς την διαδικασία αίτησης δικαστικής συμπαράστασης μπορεί να κινήσει αυτεπάγγελτα ο Εισαγγελέας του Πρωτοδικείου στην έδρα του οποίου έχει την κατοικία ή τη διαμονή του ο ασθενής.

Εάν ενδιαφέρεστε να πληροφορηθείτε αναλυτικά για τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται αίτησης δικαστικής συμπαράστασης, αν έχετε απορίες σχετικά με τον θεσμό της δικαστικής συμπαράστασης, τα κριτήρια και δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα, τηλεφωνήστε στο 210 49334466 και η δικηγόρος Θεοδώρα Μαζαράκη θα λύσει κάθε απορία σας.
Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα στην διπλανή στήλη και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, άμεσα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ