ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Ν. 3869/2010-ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ

295/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Η αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 25.05.2015 αίτηση, που κατατέθηκε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου. Από τη δέουσα εκτίμηση όλων ανεξαιρέτως...

Περισσότερα

οικογενειακό δίκαιο
Περισσότερα
Οικογενειακό δίκαιο

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΒΡΕΦΟΥΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΟΥΣΑ ΜΗΤΕΡΑ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΒΡΕΦΟΥΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΟΥΣΑ ΜΗΤΕΡΑ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΕΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ) ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ...

Περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ 52.328,84 ΕΥΡΩ - ΔΙΑΣΩΣΗ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Περισσότερα
Ποινικό Δίκαιο

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ-ΜΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Κατόπιν της έγκλησης του...

Περισσότερα

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν. 128/1975 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΥ ΑΥΤΗΣ

Αριθμός απόφασης 483/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 128/1975 επιβάλλεται εισφορά σε βάρος κάθε είδους πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν...

Περισσότερα

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΨΟΥΣ 60.000 ΕΥΡΩ

51/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο της πτωχευτικής ικανότητας. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της  κρινομένης αιτήσεως δανείστηκε από...

Περισσότερα

ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ -ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ
Περισσότερα
Επιμέλεια Ανήλικης - Ανηλίκου, Οικογενειακό δίκαιο

ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ -ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 450 ΕΥΡΩ ΓΙΑ 3 ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

3298/2022 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ) Άρθρο 1512 ΑΚ: «Σε περίπτωση διαφωνίας: Κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς καταβάλλουν προσπάθεια για την...

Περισσότερα

HOME
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 75ΧΡΟΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΥΨΟΥΣ 20.000 ΕΥΡΩ-ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ 9.000 ΕΥΡΩ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 75ΧΡΟΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΥΨΟΥΣ 20.000 ΕΥΡΩ 531/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ   Η αιτούσα, γεννηθείσα το έτος 1947, είναι σήμερα ηλικίας 75 ετών, τυγχάνει συνταξιούχος ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 81.000 ΚΑΙ 114.000 ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΨΟΥΣ 60.000 ΕΥΡΩ 51/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΨΟΥΣ 60.000 ΕΥΡΩ 51/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ   Ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο της πτωχευτικής ικανότητας. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την...

Περισσότερα

Διατροφή Ανηλίκων
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 75ΧΡΟΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΥΨΟΥΣ 20.000 ΕΥΡΩ-ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ 9.000 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 25/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ   Η αιτούσα, γεννηθείσα το έτος 1947, είναι σήμερα ηλικίας 75 ετών, τυγχάνει  συνταξιούχος  και είναι χήρα από το έτος...

Περισσότερα

home protection
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 25/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 25/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ   Η αιτούσα είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο της πτωχευτικής ικανότητας. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινομένης...

Περισσότερα