ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

Το Δικαστήριο όρισε : 1) Για τον αιτούντα, υπαγωγή στον Ν. Κατσέλη με χρέη προς τράπεζες και προς Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας – ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 370.000 ΕΥΡΩ 2) Για την αιτούσα, υπαγωγή στον Ν. Κατσέλη με χρέη προς τράπεζες και προς ΕΦΚΑ ΚΕΑΟ και Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 396.000 ΕΥΡΩ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Από τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Ο αιτών είναι 57 ετών και...

Περισσότερα

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΥΨΟΥΣ 125.000 ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ ΤΗΣ DOVALUE

567/2023 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ   Με την με αριθ. … σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου ποσού 74.300 ευρώ, που καταρτίστηκε στη … μεταξύ της ανώνυμης τραπεζικής...

Περισσότερα

ΔΙΑΣΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 80.000 ΠΛΕΟΝ ΤΟΚΩΝ – ΔΙΑΣΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

Αριθμός 478/2023 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Με την υπό κρίση αίτηση, οι αιτούντες επικαλούμενοι έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, οι...

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ
Περισσότερα
Επικοινωνία γονέα με ανήλικο τέκνο

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΤΕΡΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΨΥΓΑΓΩΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων και από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν πολιτικό γάμο το 2016, και από τον γάμο τους αυτό απέκτησαν ένα θήλυ τέκνο, γεννηθέντος το 2016.

Περισσότερα

Διατροφή Ανηλίκων
Περισσότερα
Διατροφή ανηλίκων

Συνολική διατροφή ύψους 2.160 ευρώ για μητέρα και τρία ανήλικα τέκνα

1070/2023 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ενάγουσα με την υπό κρίσιν αγωγή της - όπως αυτή παραδεκτά περιορίστηκε μετά την τροπή του συνόλου του αγωγικού...

Περισσότερα

Απόφαση αναστολής καταβολής μηνιαίων δόσεων προς τις τράπεζες (Κόκκινα Δάνεια)
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 50.000 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΤΟΚΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 50.000 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΤΟΚΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ – ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ...

Περισσότερα

Το γραφείο μας ακύρωσε πλειστηριασμό ύψους 100.000 ευρώ διαμερίσματος στην Νίκαια
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

Το γραφείο μας ακύρωσε πλειστηριασμό ύψους 100.000 ευρώ διαμερίσματος στην Νίκαια

Το γραφείο μας ακύρωσε πλειστηριασμό ύψους 100.000 ευρώ διαμερίσματος στην Νίκαια που επισπεύσθηκε από την  doValue λόγω καταχρηστικότητας. 472/2023 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Με την υπό κρίση...

Περισσότερα

Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΕΚΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΠΕΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ HSBC CONTINENTAL EUROPE

ΔΕΚΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΠΕΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ HSBC CONTINENTAL EUROPE, GREECE Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΕΤΑΣΣΕ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ (ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΕΣ) ΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ 82.415,92 ΕΥΡΩ ΕΝΤΟΚΑ - ...

Περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΘΥΛΕΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ
Περισσότερα
Οικογενειακό δίκαιο

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΘΥΛΕΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΘΥΛΕΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ...

Περισσότερα

Το γραφείο μας ακύρωσε πλειστηριασμό για απαίτηση ύψους 55.000 ευρώ.
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

Το γραφείο μας ακύρωσε πλειστηριασμό για απαίτηση ύψους 55.000 ευρώ

Το γραφείο μας ακύρωσε πλειστηριασμό και αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύθηκε από την doValue σε βάρος ακινήτου στην περιοχή Παλαιάς Φώκαιας για απαίτηση ύψους 55.000...

Περισσότερα