ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ
Περισσότερα
Επικοινωνία γονέα με ανήλικο τέκνο

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΤΕΡΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΨΥΓΑΓΩΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων και από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν πολιτικό γάμο το 2016, και από τον γάμο τους αυτό απέκτησαν ένα θήλυ τέκνο, γεννηθέντος το 2016.

Περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΞΙ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50.000 ΕΥΡΩ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών, Νόμος Κατσέλη

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΞΙ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50.000 ΕΥΡΩ

Από την εκτίμηση της εξέτασης του πρώτου των αιτούντων που δόθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, καθώς και από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: οι αιτούντες, ο πρώτος γεννηθείς το 1975 και η δεύτερη το 1977, είναι σύζυγοι και έχουν αποκτήσει από το γάμο τους δύο τέκνα (θυγατέρες ηλικίας 17 ετών και 14 ετών)…

Περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΖΥΓΩΝ-ΔΕΚΤΗ Η ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙ ΑΟΡΙΣΤΙΑΣ
Περισσότερα
Οικογενειακό δίκαιο

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΖΥΓΩΝ – ΔΕΚΤΗ Η ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙ ΑΟΡΙΣΤΙΑΣ

Από τις διατάξεις των άρθρων 682 και 688 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η λήψη ασφαλιστικών μέτρων επιτρέπεται και διατάσσεται σε περίπτωση ύπαρξης επικείμενου κινδύνου, απειλούντος το επίδικο δικαίωμα και προς αποτροπή αυτού ή επί συνδρομής επείγουσας περίπτωσης, που επιβάλλει την ταχεία και άμεση λήψη δικαστικών προφυλακτικών μέτρων, πριν ή κατά τη διάρκεια της τακτικής διαγνωστικής δίκης.

Περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΥΨΟΥΣ 120.000 ΕΥΡΩ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΥΨΟΥΣ 120.000 ΕΥΡΩ

Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης της αιτούσας, και των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, χρήσιμα και για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από τις ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των ισχυρισμών των μερών, και από όσα είναι τοις πάσι γνωστά, αποδείχθηκαν τα παρακάτω ουσιώδη πραγματικά περιστατικά…

Περισσότερα

ΔΕΚΤΗ ΕΦΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ - ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 3869/2010 - ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΨΟΥΣ 70.000 ΕΥΡΩ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΕΚΤΗ ΕΦΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ – ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 3869/2010 – ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΨΟΥΣ 70.000 ΕΥΡΩ

Ο εκκαλών ζήτησε να γίνει δεκτή η από 23.07.2012 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 505/2012 αίτησή του, την οποία απηύθυνε προς το Ειρηνοδικείο Περιστερίου. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με την με αρ. 182/2019 οριστική απόφασή του, απέρριψε την αίτηση. Κατά της ανωτέρω αποφάσεως, ο εκκαλών άσκησε την από 23.09.2019 έφεση.

Περισσότερα

Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥ ΣΕ ΓΑΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΑΣΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΑΥΤΟΝ ΜΟΛΙΣ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ - ΕΠΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΔΙΚΙΑΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΟΜΟΔΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΤΑΧΘΕΙ ΕΞΕΤΑΣΗ DNA
Περισσότερα
Οικογενειακό δίκαιο

Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥ ΣΕ ΓΑΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΑΣΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΑΥΤΟΝ ΜΟΛΙΣ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ – ΕΠΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΔΙΚΙΑΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΟΜΟΔΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΤΑΧΘΕΙ ΕΞΕΤΑΣΗ DNA

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η αγωγή του και να κηρυχθεί το εκπροσωπούμενο στη δίκη από την τρίτη εναγομένη υπό την ιδιότητά της ως ειδικής του επιτρόπου, ανήλικο άνευ κυρίου ονόματος άρρεν τέκνο της πρώτης εναγομένης, που γεννήθηκε εντός 300 ημερών από την αμετάκλητη λύση του γάμου της με το δεύτερο εναγόμενο

Περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 80.000 ΕΥΡΩ - ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΙ 3ΤΙΑ - ΔΙΑΣΩΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 80.000 ΕΥΡΩ – ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΙ 3ΤΙΑ – ΔΙΑΣΩΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Από τη χωρίς όρκο εξέταση της αιτούσας, καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που προσκόμισε νόμιμα κατά το στάδιο της προδικασίας, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα γεννήθηκε το έτος 1941, είναι χήρα και έχει δύο ενήλικα και οικονομικά ανεξάρτητα τέκνα.

Περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 30.000 ΕΥΡΩ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙ ΔΟΛΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 30.000 ΕΥΡΩ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙ ΔΟΛΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Ο αιτών με την με ημερομηνία 22.05.2017 και με αριθμό κατάθεσης 258/2017 αίτησή του, που απηύθυνε προς το Δικαστήριο τούτο και για όσους λόγους εκθέτει σε αυτήν, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα αιτήματά του…

Περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΤΕΡΑ Α’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ, ΑΠΟ 500 ΣΕ 350 ΕΥΡΩ-ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Περισσότερα
Διατροφή ανηλίκων, Οικογενειακό δίκαιο

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΤΕΡΑ Α’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ, ΑΠΟ 500 ΣΕ 350 ΕΥΡΩ-ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Με την ένδικη αίτησή του ο αιτών εκθέτει ότι με την καθ’ ης κατήρτισε σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών, ενώ ακολούθως την 31.08.2014 τέλεσαν νόμιμο γάμο, κατά τη διάρκεια του οποίου απέκτησαν ένα τέκνο…

Περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ
Περισσότερα
Διατροφή ανηλίκων, Οικογενειακό δίκαιο

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ

Η ενάγουσα ζήτησε να γίνει δεκτή η αγωγή της κατά του εναγομένου, και αντίστοιχα ο ενάγων ζήτησε να γίνει δεκτή η αγωγή του κατά της εναγομένης…

Περισσότερα