ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 30.000 ΕΥΡΩ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙ ΔΟΛΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 30.000 ΕΥΡΩ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙ ΔΟΛΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Ο αιτών με την με ημερομηνία 22.05.2017 και με αριθμό κατάθεσης 258/2017 αίτησή του, που απηύθυνε προς το Δικαστήριο τούτο και για όσους λόγους εκθέτει σε αυτήν, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα αιτήματά του…

Περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ-ΑΠΟ 450 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ – ΑΠΟ 450 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

Από τον συνδυασμό της νέας παρ. 6 του άρθρου 9 με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 ν. 3869/2Ο1Ο, προκύπτει ότι είναι δυνατή η μεταρρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/2Ο10, υπό τις προϋποθέσεις είτε της παρ. 4 του άρθ. 8 του ν. 3869/10, δηλαδή όταν το αίτημα αυτό δικαιολογείται από μεταγενέστερα γεγονότα ή μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του οφειλέτη, οπότε θα επιτρέπεται μείωση των καταβολών σε ποσό και κάτω του 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας..

Περισσότερα

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ-ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ INTRUM ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ INTRUM ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Ο ανακόπτων με την από 10-10-2020 ανακοπή του, αιτείται την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 5341/2020 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκη Αθηνών και της κάτωθι αυτής από 17-9-2020 επιταγής προς πληρωμή του πληρεξουσίου δικηγόρου της καθ’ ης κάτω από αντίγραφο του πρώτου εκτελεστού απογράφου της ανωτέρω διαταγής πληρωμής, για τους λόγους που αναφέρει στο δικόγραφό του.

Περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών, Νόμος Κατσέλη

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ

Από την εκτίμηση της ανωμοτί εξέτασης της αιτούσας, από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, σε συνδυασμό με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων και την επ’ ακροατηρίω προφορική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Οι αιτούντες, ηλικίας 46 και 43 ετών, είναι σύζυγοι και από τον γάμο τους έχουν αποκτήσει δύο τέκνα ηλικίας 20 και 15 ετών.

Περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 90.000 ΕΥΡΩ-ΔΕΚΤΗ Η ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 90.000 ΕΥΡΩ – ΔΕΚΤΗ Η ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

Επί της αίτησης του ν. 3869/2010 της αιτούσας είχε εκδοθεί η υπ´ αριθμ. 678/2017 οριστική απόφαση, ήδη εκκαλουμένη, του Ειρηνοδικείου Πειραιώς, διά της οποίας η αίτηση απορρίφθηκε ως ουσιαστικά αβάσιμη κατόπιν παραδοχής της ένστασης των πιστωτριών περί δολίας περιέλευσης της αιτούσας σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής.

Περισσότερα

Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 73 ΕΤΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 25.000 ΕΥΡΩ

Από την αποδεικτική διαδικασία, κι ειδικότερα από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα-υιού της αιτούσας, από όλα τα προσκομισθέντα έγγραφα, καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, προέκυψαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα γεννήθηκε το έτος 1947 και είναι χήρα από το έτος 2018.

Περισσότερα

Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ 33.000 ΕΥΡΩ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

Από την εκτίμηση της εξέτασης της δεύτερης των αιτούντων, από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, και από την εν γένει διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Οι αιτούντες, ηλικιών 67 και 57 ετών αντίστοιχα, είναι σύζυγοι και έχουν δυο τέκνα, ηλικίας σήμερα 38 και 36 ετών αντίστοιχα.

Περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 41 ΕΤΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 23.600 ΕΥΡΩ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 41 ΕΤΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 23.600 ΕΥΡΩ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ

Από την εκτίμηση της ανωμοτί εξέτασης του αιτούντος, καθώς και τα προσκομιζόμενα έγγραφα, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών, ηλικίας 41 έτους, είναι άγαμος. Εργάζεται ως οδηγός, με μηνιαίες αποδοχές ύψους 750 ευρώ περίπου μηνιαίως…

Περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 81.000 ΚΑΙ 114.000 ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 81.000 ΚΑΙ 114.000 ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης του πρώτου αιτούντος, και όλων των προσκομιζομένων εγγράφων, από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Οι αιτούντες, ηλικίας ο πρώτος 56 ετών και η δεύτερη 48 ετών, είναι έγγαμοι, έχοντας αποκτήσει τρία τέκνα, ηλικιών 19, 16 και 12 ετών αντίστοιχα, ενώ ο πρώτος των αιτούντων έχει αποκτήσει από προγενέστερο γάμο δύο ακόμη ενήλικα σήμερα τέκνα, 29 και 27 ετών αντίστοιχα.

Περισσότερα

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος απόδειξης που περιέχεται στα πρακτικά της δίκης, από τα έγγραφα που επικαλέστηκαν και προσκόμισαν οι διάδικοι και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ) και την επ’ ακροατηρίου προφορική διαδικασία, αποδείχθηκαν..

Περισσότερα