ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΘΥΛΕΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ
Περισσότερα
Οικογενειακό δίκαιο

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΘΥΛΕΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΘΥΛΕΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ...

Περισσότερα

οικογενειακό δίκαιο
Περισσότερα
Οικογενειακό δίκαιο

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΒΡΕΦΟΥΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΟΥΣΑ ΜΗΤΕΡΑ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΒΡΕΦΟΥΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΟΥΣΑ ΜΗΤΕΡΑ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΕΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ) ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ...

Περισσότερα

ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ -ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ
Περισσότερα
Επιμέλεια Ανήλικης - Ανηλίκου, Οικογενειακό δίκαιο

ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ -ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 450 ΕΥΡΩ ΓΙΑ 3 ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

3298/2022 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ) Άρθρο 1512 ΑΚ: «Σε περίπτωση διαφωνίας: Κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς καταβάλλουν προσπάθεια για την...

Περισσότερα

Αιτήσεις Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά - Νόμος Κατσέλη
Περισσότερα
Οικογενειακό δίκαιο

ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΙΝ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΕΚΝΟ 2 ΕΤΩΝ-ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟ...

Περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΖΥΓΩΝ-ΔΕΚΤΗ Η ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙ ΑΟΡΙΣΤΙΑΣ
Περισσότερα
Οικογενειακό δίκαιο

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΖΥΓΩΝ – ΔΕΚΤΗ Η ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙ ΑΟΡΙΣΤΙΑΣ

Από τις διατάξεις των άρθρων 682 και 688 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η λήψη ασφαλιστικών μέτρων επιτρέπεται και διατάσσεται σε περίπτωση ύπαρξης επικείμενου κινδύνου, απειλούντος το επίδικο δικαίωμα και προς αποτροπή αυτού ή επί συνδρομής επείγουσας περίπτωσης, που επιβάλλει την ταχεία και άμεση λήψη δικαστικών προφυλακτικών μέτρων, πριν ή κατά τη διάρκεια της τακτικής διαγνωστικής δίκης.

Περισσότερα

Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥ ΣΕ ΓΑΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΑΣΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΑΥΤΟΝ ΜΟΛΙΣ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ - ΕΠΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΔΙΚΙΑΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΟΜΟΔΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΤΑΧΘΕΙ ΕΞΕΤΑΣΗ DNA
Περισσότερα
Οικογενειακό δίκαιο

Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥ ΣΕ ΓΑΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΑΣΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΑΥΤΟΝ ΜΟΛΙΣ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ – ΕΠΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΔΙΚΙΑΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΟΜΟΔΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΤΑΧΘΕΙ ΕΞΕΤΑΣΗ DNA

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η αγωγή του και να κηρυχθεί το εκπροσωπούμενο στη δίκη από την τρίτη εναγομένη υπό την ιδιότητά της ως ειδικής του επιτρόπου, ανήλικο άνευ κυρίου ονόματος άρρεν τέκνο της πρώτης εναγομένης, που γεννήθηκε εντός 300 ημερών από την αμετάκλητη λύση του γάμου της με το δεύτερο εναγόμενο

Περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΤΕΡΑ Α’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ, ΑΠΟ 500 ΣΕ 350 ΕΥΡΩ-ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Περισσότερα
Διατροφή ανηλίκων, Οικογενειακό δίκαιο

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΤΕΡΑ Α’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ, ΑΠΟ 500 ΣΕ 350 ΕΥΡΩ-ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Με την ένδικη αίτησή του ο αιτών εκθέτει ότι με την καθ’ ης κατήρτισε σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών, ενώ ακολούθως την 31.08.2014 τέλεσαν νόμιμο γάμο, κατά τη διάρκεια του οποίου απέκτησαν ένα τέκνο…

Περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ
Περισσότερα
Διατροφή ανηλίκων, Οικογενειακό δίκαιο

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ

Η ενάγουσα ζήτησε να γίνει δεκτή η αγωγή της κατά του εναγομένου, και αντίστοιχα ο ενάγων ζήτησε να γίνει δεκτή η αγωγή του κατά της εναγομένης…

Περισσότερα

Ά ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ 700€ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙ ΠΟΣΟΥ 2.860 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΕ Η ΕΝΑΓΟΥΣΑ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥΣ
Περισσότερα
Διατροφή ανηλίκων, Οικογενειακό δίκαιο

Ά ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ 700€ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙ ΠΟΣΟΥ 2.860 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΕ Η ΕΝΑΓΟΥΣΑ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥΣ

Από τα έγγραφα που νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, σε συνδυασμό με τα διδάγματα της πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο από το έτος 2006. Πριν από τον γάμο τους απέκτησαν δίδυμα, ανήλικα σήμερα, τέκνα, γεννηθέντων το έτος 2006, τα οποία ο εναγόμενος αναγνώρισε εκούσια με πράξη αναγνώρισης Συμβολαιογράφου Αθηνών.

Περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΤΕΡΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ-ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 400 ΕΥΡΩ
Περισσότερα
Διατροφή ανηλίκων, Επικοινωνία γονέα με ανήλικο τέκνο, Οικογενειακό δίκαιο

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΤΕΡΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ-ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 400 ΕΥΡΩ

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων και από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν πολιτικό γάμο το 2016, και από τον γάμο τους αυτό απέκτησαν ένα θήλυ τέκνο, γεννηθέντος το 2016.

Περισσότερα