Περιορισμός δικαιώματος επικοινωνίας 6χρονης με τον πατέρα της
Περισσότερα
Δικαστική συμπαράσταση

Κριτήρια απονομής δικαστικής συμπαράστασης

ΓΝΩΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ για τη θεση σε δικαστική συμπαράσταση: Η προστασία των εννόμων συμφερόντων του συμπαραστατέτου (πάσχοντος, ασθενούς) και το αληθές συμφέρον του.

Περισσότερα

Η Δικαστική συμπαράσταση ως θεσμός - Ορισμός
Περισσότερα
Δικαστική συμπαράσταση

Η Δικαστική συμπαράσταση ως θεσμός – Ορισμός

Δικαστική συμπαράσταση είναι η κατάσταση στην οποία υποβάλλεται ένα ενήλικο πρόσωπο που αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχικά ή διανοητικά ή σωματικά προβλήματα, και μπορεί με δικαστική απόφαση, να αντιμετωπίσει την αναπηρία του αυτή

Περισσότερα

Αίτηση Δικαστικής Συμπαράστασης - Δικαιούχοι
Περισσότερα
Δικαστική συμπαράσταση

Αίτηση Δικαστικής Συμπαράστασης – Δικαιούχοι

Τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται αίτησης δικαστικής συμπαράστασης είναι ο συζυγος του πάσχοντος (εφόσον κατά την κατάθεση και τη συζήτηση της αίτησης υπάρχει και αποδεικνύεται γάμος/έγγαμη συμβίωση, ο πατέρας ή η μητέρα του πάχοντος, τα (ενήλικα) παιδιά του πάσχοντος, Οι γονείς του πάσχοντος.

Περισσότερα