Η Δικαστική συμπαράσταση ως θεσμός - Ορισμός
Περισσότερα
Δικαστική συμπαράσταση

Η Δικαστική συμπαράσταση ως θεσμός – Ορισμός

Δικαστική συμπαράσταση είναι η κατάσταση στην οποία υποβάλλεται ένα ενήλικο πρόσωπο που αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχικά ή διανοητικά ή σωματικά προβλήματα, και μπορεί με δικαστική απόφαση, να αντιμετωπίσει την αναπηρία του αυτή

Περισσότερα

Αίτηση Δικαστικής Συμπαράστασης - Δικαιούχοι
Περισσότερα
Δικαστική συμπαράσταση

Αίτηση Δικαστικής Συμπαράστασης – Δικαιούχοι

Τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται αίτησης δικαστικής συμπαράστασης είναι ο συζυγος του πάσχοντος (εφόσον κατά την κατάθεση και τη συζήτηση της αίτησης υπάρχει και αποδεικνύεται γάμος/έγγαμη συμβίωση, ο πατέρας ή η μητέρα του πάχοντος, τα (ενήλικα) παιδιά του πάσχοντος, Οι γονείς του πάσχοντος.

Περισσότερα

Περιορισμός δικαιώματος επικοινωνίας 6χρονης με τον πατέρα της
Περισσότερα
Δικαστική συμπαράσταση

Κριτήρια απονομής δικαστικής συμπαράστασης

ΓΝΩΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ για τη θεση σε δικαστική συμπαράσταση: Η προστασία των εννόμων συμφερόντων του συμπαραστατέτου (πάσχοντος, ασθενούς) και το αληθές συμφέρον του.

Περισσότερα