HOME
Νομική Προστασία κατά τραπεζών, Νόμος Κατσέλη

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΨΟΥΣ 20.000 ΕΥΡΩ ΤΗΣ ΕΝΔΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 449/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ

Από την εξέταση των μαρτύρων και από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας σε συνδυασμό με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών, ηλικίας 46 ετών, τυγχάνει έγγαμος και έχει δύο τέκνα, ηλικιών 17 και 14 ετών αντίστοιχα. Ο ίδιος από 27.09.1996 διατηρεί ατομική επιχείρηση για παροχή υπηρεσιών χρωματισμού κτιρίων και τοποθέτησης υαλοπινάκων, ενώ στο παρελθόν ταυτόχρονα με την άσκηση της ανωτέρω δραστηριότητας έχει απασχοληθεί κατά διαστήματα και ως μισθωτός εργάτης με την ιδιότητα του ελαιοχρωματιστή σε εργολάβους οικοδομής. Από τα προσκομιζόμενα φορολογικά στοιχεία Ε3 προκύπτει ότι ο αιτών δηλώνει επαγγελματική έδρα τη διεύθυνση της οικίας του και δε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση, ουδέποτε απασχολούσε προσωπικό και εργαζόταν ο ίδιος χειρωνακτικά ως ελαιοχρωματιστής, χωρίς να αναλαμβάνει αυξημένο ρίσκο και χωρίς εμπορική οργάνωση και για το λόγο αυτό δεν παρουσίαζε ποτέ συναλλαγές μεγάλου όγκου ικανές να αποφέρουν πολλαπλασιασμό των κερδών και αυτά που αποκομίζει συνιστούν την αμοιβή της προσωπικής του εργασίας. Συνεπώς, ο αιτών ανήκει στην κατηγορία των μικροεμπόρων και για το λόγο αυτό δεν είχε αποκτήσει την εμπορική ιδιότητα και επομένως ούτε την πτωχευτική ικανότητα και δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3869/2010.

Κατά τον χρόνο συζήτησης ο αιτών διατηρεί τυπικά ενεργή την ατομική του επιχείρηση και δεν δραστηριοποιείται επαγγελματικά, αφενός λόγω αδυναμίας εξεύρεσης έργων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και αφετέρου λόγω ότι εμφανίζει κλονισμένη υγεία καθόσον το 2012 υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, υπεβλήθη σε αγγειοπλαστική και έκτοτε χρήζει τακτικής ιατρικής παρακολούθησης και φαρμακευτικής αγωγής και δεν του επιτρέπεται η σκληρή σωματική καταπόνηση, μη διαθέτοντας εισόδημα από την εργασία του. Το μοναδικό του έσοδο προέρχεται από μίσθωμα 300 ευρώ που λαμβάνει από την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας του. Η σύζυγός του, η οποία από το 2009 που σταμάτησε να απασχολείται στην εταιρεία που εργαζόταν, δεν ξαναεργάστηκε μέχρι την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης. Aπό το 2016 έχει εργαστεί κατά διαστήματα ως μισθωτή εποχική του τουριστικού-επισιτιστικού κλάδου με χαμηλές ετήσιες αποδοχές, ενώ κατά τον χρόνο συζήτησης είναι άνεργη. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του αιτούντος περιστασιακά πραγματοποιεί ελάχιστα μεροκάματα σε οικίες που καθαρίζει ανασφάλιστη, τα οποία της αποφέρουν το ποσό των 1.500 ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο. Για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών η οικογένεια του αιτούντος δέχεται τη βοήθεια των γονέων του. Ο αιτών με την οικογένειά του φιλοξενείται πλέον σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας της μητέρας του στην Νίκαια Αττικής καθόσον από το έτος 2017 εκμισθώνει το κατωτέρω ακίνητο που αποτελούσε την κύρια κατοικία της οικογενείας του προκειμένου να έχει κάποιο διαθέσιμο εισόδημα.

Είναι δικαιούχος δικαιώματος πλήρους κυριότητας α) επί του διαμερίσματος του τετάρτου ορόφου, πολυκατοικίας που ευρίσκεται στο Δήμο Νίκαιας Αττικής, επιφανείας 51,39 τ.μ., β) επί της κλειστής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου της πυλωτής της ίδιας ως άνω πολυκατοικίας, επιφανείας 18,30 τ.μ., γ) επί της αποθήκης του υπογείου της ίδιας πολυκατοικίας, επιφανείας 5,41 τ.μ., έτους κατασκευής 2005. Το ως άνω διαμέρισμα μαζί με τους ανωτέρω βοηθητικούς χώρους, συνολικής αντικειμενικής αξίας 54.190,73 ευρώ (ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2018), μπορεί να χρησιμεύσει στο μέλλον ως κύρια κατοικία του αιτούντος, γι’ αυτό και υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης από ρευστοποίηση. Επίσης, έχει εμπράγματο δικαίωμα ψιλής κυριότητας κατά ποσοστό 100% επί αποθήκης υπογείου ορόφου, πολυκατοικίας που ευρίσκεται στο Δήμο Νίκαιας, επιφανείας 80,00 τ.μ., με βοηθητικούς χώρους 26,00 τ.μ., έτους κατασκευής 1982, ενώ ο επικαρπωτής είναι 75 ετών. Η πιστώτρια πρότεινε την ένσταση περί ανειλικρινούς δήλωσης του αιτούντος ως προς την περιουσιακή του κατάσταση, διότι παραλείπει να αναφέρει την ανωτέρω αποθήκη. Ωστόσο η εν λόγω ένσταση τυγχάνει απορριπτέα ως ουσία αβάσιμη διότι δεν αποδείχθηκε ότι ο αιτών ενήργησε με δόλο ή βαριά αμέλεια σχετικά με την ανωτέρω παράλειψη. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο αιτών είναι ιδιοκτήτης α) κατά ποσοστό 50% πλήρους κυριότητας εξ’ αδιαιρέτου ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου, μάρκας VOLKSWAGEN, τύπου GOLF, με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας το έτος 2004, β) κατά ποσοστό 50% εξ’ αδιαιρέτου ενός δικύκλου, μάρκας BMW, με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας το έτος 2006 και γ) κατά πλήρη κυριότητα ενός δικύκλου, μάρκας SYM, με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας το έτος 2010. Τα ως άνω περιουσιακά στοιχεία δεν κρίνονται αξιόλογα, πρόσφορα προς εκποίηση.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους κατάθεσης, είχε αναλάβει τα παρακάτω πιστωτικά προϊόντα: 1) από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. α) στεγαστικό δάνειο, απαίτηση εμπραγμάτως εξασφαλισμένη επί της δυνητικής κατοικίας του αιτούντος, β) στεγαστικό δάνειο, απαίτηση εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης Β’ Τάξης επί του ίδιου ακινήτου και 2) από την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ δάνειο, ανερχομένου του ύψους των οφειλών του σε 62.429,19 ευρώ.

Ο αιτών λόγω της συρρίκνωσης του εισοδήματός του εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπισε και δεν του επιτρέπουν να εργάζεται πλέον όπως στο παρελθόν, σε συνδυασμό με την χρόνια ανεργία της συζύγου του, αδυνατεί από το έτος 2015 να εξυπηρετήσει τις δανειακές του υποχρεώσεις. Επομένως, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010.

Δυνάμει της ανωτέρω αποφάσεως, ορίσθηκαν μηδενικές καταβολές για χρονικό διάστημα 3 ετών, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης. Εξαιρέθηκε από εκποίηση η δυνητική κύρια κατοικία του αιτούντος. Τέλος, επιβλήθηκε στον αιτούντα υποχρέωση να καταβάλλει προς την εμπραγμάτως εξασφαλισμένη πιστώτρια για τη διάσωση της κύριας κατοικίας 43.352 ευρώ (80% της αντικειμενικής της αξίας), σε 240 μηνιαίες δόσεις, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ