ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ 78.000€ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ (ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ)

Από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, από την ανωμοτί κατάθεση της αιτούσας, από τα διδάγματα της κοινής πείρας και από την εν γένει διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα, γεννηθείσα το έτος 1968, είναι έγγαμη από το έτος 2005, και έχει δυο ανήλικα σήμερα τέκνα, ηλικίας 13 και 9 ετών αντίστοιχα. Η αιτούσα διαμένει με τον σύζυγο, τα τέκνα τους και την μητέρα της στην κύρια κατοικία της, που βρίσκεται στους Αγίους Αναργύρους Αττικής. Η αιτούσα είναι άνεργη από 01.08.2016, χωρίς να λαμβάνει επίδομα ανεργίας. Το μοναδικό της ατομικό εισόδημα προέρχεται από την εκμίσθωση ακινήτου στη Μεταμόρφωση Αττικής, στο οποίο είναι συνιδιοκτήτρια σε ποσοστό 18,75% εξ’ αδιαιρέτου, ύψους 55 ευρώ μηνιαίως. Ο σύζυγός της εργάζεται ως ανειδίκευτος εργάτης με μηνιαίο μισθό ύψους 750 ευρώ. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω το οικογενειακό εισόδημα της αιτούσας ανέρχεται σε 805 ευρώ μηνιαίως περίπου. Άλλη πηγή εισοδήματος δεν διαθέτει.

Το ατομικό εισόδημα της αιτούσας ανήλθε το έτος 2002 στο ποσό των 8.675,26 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, το έτος 2003 στο ποσό των 9.409,08 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, το έτος 2004 στο ποσό των 8.411,53 ευρώ από ακίνητα, μισθωτές υπηρεσίες και εισοδήματα αλλοδαπής, το έτος 2005 στο ποσό των 9.537,79 ευρώ από ακίνητα και εισοδήματα αλλοδαπής, το έτος 2006 στο ποσό των 8.392,04 ευρώ από ακίνητα και εισοδήματα αλλοδαπής, το έτος 2007 στο ποσό των 3.437,81 ευρώ από ακίνητα και εισοδήματα αλλοδαπής πλέον ποσού 3.021,43 ευρώ (αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά κλπ.), το έτος 2008 στο ποσό των 4.454,13 ευρώ από ακίνητα και εισοδήματα αλλοδαπής, το έτος 2009 στο ποσό των 9.700,11 ευρώ από ακίνητα και μισθωτές υπηρεσίες, το έτος 2010 στο ποσό των 15.300,39 ευρώ από ακίνητα και μισθωτές υπηρεσίες, το έτος 2011 στο ποσό των 3.816,89 ευρώ από ακίνητα και μισθωτές υπηρεσίες πλέον ποσού 4.310,72 ευρώ από επίδομα ανεργίας, το 2012 στο ποσό των 6.604,04 ευρώ από ακίνητα και μισθωτές υπηρεσίες, το έτος 2013 στο ποσό των 5.241,53 ευρώ από ακίνητα και μισθωτές υπηρεσίες πλέον ποσού 632 ευρώ από επίδομα ανεργίας, το έτος 2014 στο ποσό των 0,09 ευρώ, το έτος 2015 στο ποσό των 4.725,06 ευρώ από ακίνητη περιουσία και μισθωτές υπηρεσίες, το έτος 2016 στο ποσό των 4.515,11 από ακίνητη περιουσία και μισθωτή εργασία πλέον ποσού 1.935,36 ευρώ από επίδομα ανεργίας και το έτος 2017 στο ποσό των 470,28 ευρώ από ακίνητη περιουσία πλέον ποσού 432 ευρώ από επίδομα ανεργίας. Το ατομικό εισόδημα του συζύγου της ανήλθε το έτος 2005 στο ποσό των 8.853,66 ευρώ από εισοδήματα αλλοδαπής, το 2006 στο ποσό των 8.882,16 ευρώ από εισοδήματα αλλοδαπής, το 2007 στο ποσό των 7.008,78 ευρώ από εισοδήματα αλλοδαπής, το 2008 στο ποσό των 8.300,73 ευρώ από εισοδήματα αλλοδαπής, το 2009 στο ποσό των 9.849,20 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, το 2010 στο ποσό των 12.229,45 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, το 2011 στο ποσό των 12.572,46 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, το 2012 στο ποσό των 11.928,43 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, το έτος 2013 στο ποσό των 11.736,78 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, το 2014 στο ποσό των 11.854,21 ευρώ από μισθωτή εργασία, το έτος 2015 στο ποσό των 12.071,21 ευρώ από μισθωτή εργασία πλέον ποσού 639,96 ευρώ (αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά κλπ.), το έτος 2016 στο ποσό των 12.080,05 ευρώ από μισθωτή εργασία πλέον ποσού 639,96 ευρώ (αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά κλπ.) και το έτος 2017 στο ποσό των 12.149,76 ευρώ από μισθωτή εργασία πλέον ποσού 639,96 ευρώ (αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά κλπ.). Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογενείας της αιτούσας ανέρχεται στο ποσό των 1.347 ευρώ περίπου μηνιαίως.

Σε χρόνο προγενέστερο της κατάθεσης της ένδικης αιτήσεως η αιτούσα είχε συμβληθεί ως οφειλέτης α) με την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» σε τρεις συμβάσεις στεγαστικής πίστης. Οι ανωτέρω απαιτήσεις είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια. β) Με την «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» είχε συνάψει σύμβαση πιστωτικής κάρτας. Σύνολο οφειλών: 133.625,93 ευρώ. Για τα ανωτέρω δάνεια η αιτούσα έπρεπε να καταβάλλει μηνιαίως 492,60 ευρώ. Η δε περιέλευση της αιτούσας σε αδυναμία πληρωμών οφείλεται ιδίως στο μειωμένο εισόδημά της από το 2011 και εφεξής και στην περιέλευσή της σε κατάσταση ανεργίας το έτος 2013.

Η αιτούσα έχει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ένα διαμέρισμα του δευτέρου άνω του ισογείου ορόφου, ευρισκομένου στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, επιφανείας 77,52 τ.μ.. Ανήκει δε στο εν λόγω διαμέρισμα σαν παράρτημα και συστατικό του η θέση στάθμευσης αυτοκινήτου της ισόγειας πιλοτής, επιφανείας 10,125 τ.μ.. Περαιτέρω, η αιτούσα έχει στην κυριότητά της αποθήκη του υπογείου της ανωτέρω πολυκατοικίας, επιφανείας 17,15 τ.μ.. Το ανωτέρω ακίνητο (διαμέρισμα-θέση στάθμευσης-αποθήκη) αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας, με αντικειμενική αξία 63.233,63 ευρώ. Επίσης, η αιτούσα έχει ποσοστό 18,75% εξ’ αδιαιρέτου της κυριότητας επί ενός διαμερίσματος του πρώτου υπέρ το ισόγειο ορόφου οικοδομής, ευρισκομένου στη Μεταμόρφωση Αττικής, εμβαδού 47 τ.μ.. Το ανωτέρω διαμέρισμα εκμισθώνεται από την αιτούσα και την μητέρα της που είναι συγκύρια του ακινήτου. Τέλος, η αιτούσα είναι συγκύρια σε ποσοστό 50% εξ’ αδιαιρέτου ενός αγροτεμαχίου, εμβαδού 536,80 τ.μ., κείμενου στο Δήμο Αυλίδος Ευβοίας. Η δε ύπαρξη ρευστοποιήσιμης περιουσίας δεν συνεπάγεται στην υποχρέωση του Δικαστηρίου να διατάξει τη ρευστοποίησή της. Απαραίτητη είναι η εκποίηση από την οποία δύναται να προκύψει προσδοκία απολήψεως ανάλογου ανταλλάγματος. Εν προκειμένω  η εκποίηση του ποσοστού εξ’ αδιαιρέτου της κυριότητας της αιτούσας δεν κρίνεται απαραίτητη γιατί έχουν μικρή εμπορική αξία, ενώ η προσφορά τους προς εκποίηση δεν θα προκαλέσει ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον αλλά ούτε και θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτριών της αιτούσας. Τέλος, η αιτούσα έχει στην κατοχή της σε ποσοστό 50% εξ’ αδιαιρέτου ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας SUZUKI, 1.328 κ.εκ., ημερομηνίας α’ άδειας 2003, εμπορικής αξίας 1.200 ευρώ περίπου. Δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, δεδομένου ότι δεν θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτριών.

Από τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά αποδείχθηκε ότι η αιτούσα υπάγεται στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010. Κατ’ ακολουθία η αιτούσα πρέπει να καταβάλει για τη ρύθμιση των χρεών της 50 ευρώ μηνιαίως για 36 μήνες, συμμέτρως διανεμόμενο. Για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της θα καταβάλει το 80% της αντικειμενικής της αξίας στην εμπραγμάτως εξασφαλισμένη πιστώτρια, ήτοι 210,78 ευρώ για 240 μήνες, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τον χρόνο αποπληρωμής, αρχής γενομένης 36 μήνες μετά την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα της δημοσίευσης της παρούσης απόφασης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ