ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2.500 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ!! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 4 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΤΥΚΤΕΡΕΥΣΗ. ΟΥΤΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΟΥΤΕ ΠΑΣΧΑ.
Οικογενειακό δίκαιο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2.500 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ!! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 4 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΤΥΚΤΕΡΕΥΣΗ. ΟΥΤΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΟΥΤΕ ΠΑΣΧΑ.

Υπ’ αριθμόν 2252/2018 Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου


Οι διάδικοι τέλεσαν θρησκευτικό γάμο το 2005 και εκ του γάμου τους απέκτησαν δυο ανήλικα τέκνα, μια θυγατέρα και έναν υιό, γεννηθέντα το 2007 και 2015 αντίστοιχα. Οι σχέσεις των συζύγων κλονίστηκαν σοβαρά, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η μεταξύ τους συμβίωση. Ο αιτών αποχώρησε από την οικογενειακή σχέση τη 12η-6-2016 και έκτοτε διαμένει σε ιδιόκτητο διαμέρισμα, ενώ δυνάμει του από 16-9-2016 ιδιωτικού συμφωνητικού που καταρτίστηκε μεταξύ τους, ανατέθηκε η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων στην αιτούσα-μητέρα. Επίσης, δυνάμει της από 4-10-2017 προσωρινής διαταγής της Προέδρου Πρωτοδικών, ανατέθηκε η επιμέλεια των τέκνων στην αιτούσα-μητέρα και υποχρεώθηκε ο αιτών-καθ’ ου να προκαταβάλλει το ποσό των 1.300,00 ευρώ ως διατροφή για τα ανήλικα τέκνα του, μέχρι τη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.


Πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα από την αρχή της διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης, διαμένει μαζί με τα ανήλικα τέκνα της, τα οποία περιβάλλει με αγάπη, στοργή και φροντίδα. Το αληθινό συμφέρον των ανηλίκων, λοιπόν, επιβάλλει να ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας αυτών στην αιτούσα-μητέρα τους, η οποία παρέχει όλα τα εχέγγυα για την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξή τους.
Ακολούθως, με τη από 25-9-2017 προσωρινή διαταγή της Προέδρου Πρωτοδικών, ρυθμίστηκε το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος-πατέρα με τα ανήλικα τέκνα, μέχρι τη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ωστόσο, με την από 18-12-2017 προσωρινή διαταγή της Προέδρου, μετά την επικοινωνία της τελευταίας με την ανήλικη θυγατέρα των διαδίκων, το δικαίωμα επικοινωνίας του περιορίστηκε, καθώς το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν είναι σε θέση να αναλάβει τη σχετική ευθύνη, για μία φορά την εβδομάδα, και συγκεκριμένα κάθε Κυριακή από ώρα 11:30 έως 15:30, χωρίς παρουσία τρίτων προσώπων, πλην των συγγενών α’ και β’ βαθμού του αιτούντος-καθ’ ου.


Πιθανολογήθηκε, επίσης ότι τη 19η-8-2017 ο πατέρας παρέλαβε από την μητέρα και με την συναίνεσή της, τα τέκνα του, για καλοκαιρινές διακοπές, διαρκείας 20 ημερών. Ο πατέρας πήγε μαζί με τα τέκνα του και τη νέα του σύντροφο στην Αίγινα. Ωστόσο, ο πατέρας δεν διέμεινε στο ίδιο δωμάτιο του ξενοδοχείου με τα ανήλικα τέκνα του, ως όφειλε καθώς τα οποία λόγω της ηλικίας τους, είχαν ανάγκη τη συνεχή επιμέλεια και φροντίδα του. Έτσι, όταν το βράδυ ο υιός του άρχισε να κλαίει, η κόρη του, ηλικίας 10 ετών, προσπαθούσε μόνη της να το καθησυχάσει, χωρίς την παρουσία του πατέρα, που διασκέδαζε με τη σύντροφό του. Προκειμένου, να βρει διέξοδο η θυγατέρα, επικοινώνησε με την αιτούσα-μητέρα της και ζήτησε τη βοήθειά της. Η αιτούσα το ίδιο βράδυ, καθώς δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τον αιτούντα-καθ’ ου, διότι ο τελευταίος είχε προβεί σε φραγή εισερχομένων κλήσεων από το κινητό της αιτούσης προς το κινητό του, απευθύνθηκε στο Α.Τ. …., εκφράζοντας τις ανησυχίες της για τα τέκνα της και την επομένη πήγε στη Αίγινα και πήρε τα παιδιά από το Α.Τ Αίγινας, όπου βρίσκονταν με τον αιτούντα-πατέρα τους. Μετά από αυτό το περιστατικό, η θυγατέρα τους αρνείται την επικοινωνία με τον πατέρα της, ενώ παρακολουθείται και από ειδικό παιδοψυχολόγο. Ο αιτών θα πρέπει μέχρι την εκδίκαση τακτικής αγωγής που θα ασκηθεί για το αντίστοιχο δικαίωμά του, να φροντίσει με ουσιαστικές προσπάθειες να δημιουργήσει καλή σχέση με τα τέκνα του, αποκαθιστώντας το κλίμα εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του.
Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι τα ανήλικα τέκνα, που νομίμως εκπροσωπούνται στην παρούσα δίκη διατροφής από την αιτούσα-μητέρα τους, η οποία ασκεί την επιμέλειά τους προσωρινά, ήτοι η θυγατέρα φοιτά στο ιδιωτικό σχολείο, έναντι ετησίων διδάκτρων 5.000,00 ευρώ, και ο υιός, φοιτά στο βρεφονηπιακό σταθμό με μηνιαία δίδακτρα 400,00 ευρώ. Οι λοιπές δαπάνες συντήρησης των τέκνων, της ένδυσης, της τροφής, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της ψυχαγωγίας, της αξίας των σχολικών ειδών, είναι οι συνήθεις δαπάνες ανηλίκων της αυτής ηλικίας. Τα τέκνα στερούνται περιουσίας και εισοδημάτων. Συνεπώς, έχουν ανάγκη διατροφής έναντι των γονέων τους.


Ο αιτών διατηρεί επιχείρηση συνεργείου αυτοκινήτων στη Νίκαια, η οποία εδρεύει σε ιδιόκτητο ακίνητο, ισόγειο 110 τ.μ. και υπόγειο ίδιας έκτασης. Έχει στην κυριότητά του μια μεζονέτα, έκτασης 300 τ.μ., επί ιδιόκτητου οικοπέδου του, στην Άνοιξη Αττικής, όπου διαμένει. Επίσης, είναι ιδιοκτήτης και ενός γειτονικού στην ως άνω κατοικία του οικοπέδου. Τα μηνιαία εισοδήματά του υπολογίζονται, με βάση το κόστος ζωής που είχαν κατά τη διάρκεια της κοινής οικογενειακής τους ζωής, και όχι βάσει της φορολογικής του δήλωσης (στην οποία το δηλωθέν εισόδημα υπολείπεται του πιθανολογούμενου), στο ποσό των 5.000 ευρώ. Επίσης, πιθανολογήθηκε, ότι εκτός του ποσού των 1.300 ευρώ που κατέβαλε ως διατροφή για τα ανήλικα τέκνα του, κατέβαλε στην αιτούσα κατόπιν προφορικής τους συμφωνίας και το μίσθωμα της οικογενειακής οικίας τους (800 ευρώ μηνιαίως) καθώς και τα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων (800 ευρώ μηνιαίως), τα οποία έπαψε να καταβάλει μετά τον Αύγουστο του 2017. Ακόμα, ο αιτών έχει στην ιδιοκτησία του ένα αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής OPEL και μια μοτοσυκλέτα «YAMAHA CRYPTON», ενώ το cabrio αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του το έθεσε σε ακινησία από 31-10-2017.


Η αιτούσα, πιθανολογήθηκε ότι διαμένει στην οικογενειακή στέγη που είναι μια μισθωμένη μεζονέτα 300 τ.μ. στο Κρυονέρι Αττικής, με μηνιαίο μίσθωμα 800,00 ευρώ, αν και για φορολογικούς λόγους ανεγράφη στο μισθωτήριο μίσθωμα 550,00 ευρώ. Εργάζεται ως δημόσια υπάλληλος, έναντι μηνιαίων αποδοχών 980,00 ευρώ. Έχει στην ιδιοκτησία της μια πενταώροφη πολυκατοικία, έκτασης του κάθε ορόφου 135 τ.μ. περίπου, στην Αθήνα, αντικειμενικής αξίας 205.906,36 ευρώ, την οποία της μεταβίβασε ο αιτών στα πλαίσια της μεταξύ τους συμφωνίας για τη συμμετοχή της στα αποκτήματα. Από την πολυκατοικία αυτή η αιτούσα έχει εκμισθώσει μόνο τον τρίτο όροφο ως αποθήκη, με μηνιαίο μίσθωμα 300,00 ευρώ. Επίσης, έχει στην κυριότητά της ένα τζιπ TOYOTA.


Βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων των αιτούντων, η κατά μήνα διατροφή για τα τέκνα τους προσδιορίζεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ, στο οποίο υπολογίζεται και η συνεισφορά της προσωπικής εργασίας και απασχόλησης της αιτούσας-μητέρας για τη φύλαξη, ανατροφή, διαπαιδαγώγηση, περιποίηση και φροντίδα των τέκνων.


Το Δικαστήριο δυνάμει των ανωτέρω, ρύθμισε το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος με τα τέκνα του, κάθε Κυριακή από 11:30 π.μ. έως 15:30 μ.μ., χωρίς παρουσία τρίτων προσώπων, πλην συγγενών α’ και β’ βαθμού του αιτούντος-καθ’ ου. Επίσης, ανέθεσε προσωρινά την επιμέλεια των τέκνων στην αιτούσα-μητέρα τους. Τέλος, υποχρέωσε τον καθ’ ου να προκαταβάλλει στην αιτούσα ως διατροφή των τέκνων 2.500,00 ευρώ μηνιαίως από την επίδοση της κρινόμενης αίτησης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ