Το Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή αγωγή για αναγνώριση πατρότητας ανήλικου τέκνου, γεννημένου εκτός γάμου
Οικογενειακό δίκαιο

Το Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή αγωγή για αναγνώριση πατρότητας ανήλικου τέκνου, γεννημένου εκτός γάμου

Το Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή αγωγή για αναγνώριση πατρότητας ανήλικου τέκνου, γεννημένου εκτός γάμου.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την αγωγή της δικηγόρου ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΠ. ΜΑΖΑΡΑΚΗ και αναγνώρισε την πατρότητα του ενάγοντος για ανήλικο τέκνο, γεννημένο εκτός γάμου.

Η αναγνώριση της πατρότητας έγινε χωρίς να διαταχθεί από το Δικαστήριο η διενέργεια σχετικής ιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς από την εκτίμηση του συνολικού αποδεικτικού υλικού σχημάτισε ασφαλή δικανική πεποίθηση περί του ότι ο ενάγων τυγχάνει φυσικός πατέρας του ανήλικου τέκνου.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ