Περιορισμός δικαιώματος επικοινωνίας 6χρονης με τον πατέρα της - Απόρριψη αιτήματος παππού & γιαγιάς για ρύθμιση δικαιώματος επικοινωνίας
Επικοινωνία γονέα με ανήλικο τέκνο, Οικογενειακό δίκαιο

Περιορισμός δικαιώματος επικοινωνίας 6χρονης με τον πατέρα της – Απόρριψη αιτήματος παππού & γιαγιάς για ρύθμιση δικαιώματος επικοινωνίας

Περιορισμός δικαιώματος επικοινωνίας 6χρονης με τον πατέρα της – Απόρριψη αιτήματος του παππού & γιαγιάς για ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας τους

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά με την με αρ. 319/από 22.2.2017 απόφαση (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) απέρριψε το αίτημα που είχαν υποβάλει ο παππούς και η γιαγιά εκ της πατρικής γραμμής ανήλικου τέκνου με την οποία ζητούσαν να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας τους με το 6χρονο ανήλικο εγγόνι τους.

Επίσης, ρύθμισε η ως άνω απόφαση με απόλυτη φειδώ και περιορισμό το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα του ανήλικου με το θήλυ τέκνο του θεμελιώνοντας την κρίση του αυτή στο γεγονός ότι, η οιαδήποτε επικοινωνία με το ανήλικο δεν θα μπορούσε να συμβάλει στην ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη του ανηλίκου και ότι, είναι αναγκαίο για την ασφάλεια του ανήλικου να παρίσταται πάντοτε στην επικοινωνία αυτή η μητερα του ανηλίκου ή κάποιο πρόσωπο της επιλογής της.
Ειδικότερα το δικαστήριο δέχθηκε τους ισχυρισμους της κ. ΜΑΖΑΡΑΚΗ κρίνοντας: Με την υπό κρίση αίτηση οι αιτούντες επικαλούμενοι επείγουσα περίπτωση, ζητούν να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα κατά της μητέρας και ειδικότερα να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας τους με το ανήλικο τέκνου του πρώτου εξ αυτών και εγγονή των λοιπών, που απέκτησε ο πρώτος αιτών με την καθ ής η αίτηση κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην αίτηση αυτή.

Την καθ ής μητέρα του ανηλίκου εκπροσώπησε η δικηγόρος ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΠ. ΜΑΖΑΡΑΚΗ.

Επίσης, ζητούν να απαγγελθεί σε βάρος της τελευταίας μητέρας χρηματική ποινή για κάθε παράβαση της εκδοθησόμενης απόφασης και τέλος να καταδικαστεί στην δικαστική τους δαπάνη.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεών της μάρτυρος των αιτούντων και της μάρτυρος της καθ ής η αίτηση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, που εξετάσθηκαν με επιμέλεια των διαδίκων, όλων των εγγράφων που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, αυτά που ανέπτυξαν προφορικά και με τα σημειώματά τους οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και από όλη τη συζήτηση της υποθέσεως, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στις …/2010 στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, από τον οποίο απέκτησαν ένα τέκνο, ηλικίας σήμερα 6 1/2 ετών. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων διασπάστηκε οριστικά τον Μάιο 2011 και έκτοτε η ανήλικη θυγατέρα των διαδίκων διαμένει με την καθ ής μητέρα της, η οποία ασκεί εν τοις πράγμασιν την επιμέλειά της ανταποκρινόμενη με επάρκεια στα μητρικά της καθήκοντα.

Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι η επικοινωνία του αιτούντος πατέρα με το τέκνο του δεν υπήρξε ομαλή, εξαιτίας των ιδιαίτερα εχθρικών και τεταμένων σχέσεων των γονέων του, που είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται κάθε φορά έντονα και πολλές φορές βίαια επεισόδια μεταξύ τους, παρουσία του ανηλίκου, με δυσμενείς συνέπειες στον ψυχικό κόσμο του ανηλίκου.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος αιτών πατέρας της ανήλικης, συστηματικά , κάθε φορά που ασκούσε το δικαίωμα επικοινωνίας του με το ανήλικο, συμπεριφερόταν με τρόπο εριστικό, υβριστικό, απροκλήτως δε, με επιθετικό ύφος και άγριο τόνο εξυβρίζοντας και απειλώντας τη μητέρα του.

Αποτέλεσμα δε αυτής της ως άνω συμπεριφοράς του αιτούντος ήταν να προκαλείται τρόμος στο ανήλικο, να ξεσπά σε κλάματα και κραυγές,η δε συχνότητα της επικοινωνίας του ανηλίκου με τον πατέρα του υπό τις παραπάνω συνθήκες δημιούργησε σε αυτό αίσθημα ανασφάλειας και φόβου.

Το ως άνω τέκνο εμφανίζει πολύ αρνητική στάση απέναντι στον πατέρα του εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο αυτός ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του, η οποία κάθε φορά συνοδεύεται από επεισόδια.

Το δικαστήριο δέχθηκε τους ισχυρισμούς της κ. ΜΑΖΑΡΑΚΗ ότι η μητέρα δεν παρεμποδίζει την επικοινωνία του πατέρα με το ανήλικο, αλλά αντιθέτως προτρέπει το ανήλικο προς αυτή την κατεύθυνση.

Την άρνηση αυτή, ο αιτών πατέρας αποδίδει σε επηρεασμό του ανηλίκου από τη μητέρα του, γεγονός που οξύνει την εχθρότητά του προς το πρόσωπό του, η οποία ωστόσο δεν αμβλύνθηκε με την πάροδο των ετών, αλλά εκδηλώνεται κάθε φορά που πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία με το ανήλικο.

Ο χρόνος της επικοινωνίας αναλώνεται από τον αιτούντα πατέρα κυρίως στο να καταφέρεται και να βρίζει συστηματικά τη μητέρα, με ιδιαίτερα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και στο να εκδηλώνει απειλητικές διαθέσεις εναντίον του προσώπου της.

Ενόψει τον προαναφερομένων, η παρουσία της καθ ής μητέρας ή ενός τουλάχιστον συγγενικού προσώπου της προτίμησης της μητέρας κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ψυχική υγεία του ανηλίκου , έτσι ώστε να διαμορφωθεί αργά και σταθερά μία υγιής συναισθηματική κατάσταση με τον πατέρα.

Λαμβανομένου υπόψη του συμφέροντος του ανηλίκου , η επικοινωνία του αιτούντος πατέρα πρέπει να γίνεται μία φορά την εβδομάδα για δύο ώρες από ώρα 18.00 εως την 20.00 και μόνον σε δημόσιο χώρο (πχ. πάρκο, παιδικό θέατρο, παιδότοπο) πάντοτε κατόπιν συνεννόησης με την μητέρα , ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής παρουσία αυτής η προσώπου της επιλογής της, καθ όλη την διάρκεια της επικοινωνίας.

Σε περίπτωση, αποδεδειγμένης ασθένειας της ανήλικης (και δη πιστοποιημένης από ιατρική βεβαίωση) και για όσο χρόνο διαρκεί η ασθένεια, δεν θα ισχύει ο παραπάνω τρόπος επικοινωνίας. Η ως άνω επικοινωνία θα αργεί κατά τις θερινές διακοπές κάθε έτους, οπότε η καθ ής δικαιούται να απουσιάζει μάζί με το ανήλικο τέκνο της για διάστημα είκοσι (20) συνεχόμενων ημερών, αφού πρώτα ενημερώνει τον πατέρα για το χρονικό διάστημα της απουσίας της προ δέκα τουλάχιστον ημερών.

Περαιτέρω, επειδή πιθανολογήθηκε ότι ο παππούς και η γιαγιά της πατρικής γραμμής δεν έχουν αναπτύξει συναισθηματική σχέση με την εγγονή τους, ώστε να συμβάλλουν στην σωστή ψυχοσωματική της ανάπτυξη και την ορθή διαπαιδαγώγησή της και ως εκ τούτου κατά το παρόν χρονικό διάστημα δεν κρίνεται επιβεβλημένη η ρύθμιση επικοινωνίας με το ανήλικο και απέρριψε το αίτημά τους για ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας με το ανήλικο.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ