Απόφαση προσωρινής αναστολής καταδιωκτικών μέτρων τράπεζας σε βάρος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της αιτούσας (Νόμος Κατσέλη)
Νομική Προστασία κατά τραπεζών, Νόμος Κατσέλη

Απόφαση προσωρινής αναστολής καταδιωκτικών μέτρων τράπεζας σε βάρος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της αιτούσας (Νόμος Κατσέλη)

ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ:

Το Ειρηνοδικείο Περιστερίου με την από 10-4-2017 προσωρινή διαταγή της κ. Προέδρου του, δέχθηκε τους ισχυρισμούς της κ. Μαζαράκη Θεοδώρας, αποφάσισε προσωρινά την αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων της τράπεζας σε βάρος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της αιτούσας μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της κυρίας αιτήσεως για ένταξη στο Νόμο Κατσέλη, με τον όρο να καταβάλει η δανειολήπτρια το ποσό των σαράντα (40) ευρώ το μήνα, για την εξυπηρέτηση απαιτήσεων προερχόμενων από σύμβαση στεγαστικού δανείου, για την οποία η τράπεζα είχε εγγράψει μία προσημείωση υποθήκης κατά της πρώτης κατοικίας της δανειολήπτριας.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Πρόκειται για μια δανειολήπτρια ηλικίας σήμερα 46 ετών, χήρα, μητέρα ενός ανήλικου τέκνου ηλικίας σήμερα 11 ετών. Η δανειολήπτρια από το έτος 2010 έως και το έτος 2016 είχε ανοίξει εάν μικρό συνοικιακό κατάστημα με αντικείμενο την πώληση ηλεκτρονικών παιχνιδιών, δεν απασχολούσε προσωπικό, αποκερδαίνοντας χαμηλό εισόδημα το οποίο διέθετε προς ικανοποίηση των στοιχειωδών δαπανών διαβίωσης της οικογένειάς της. Το έτος 2014 ο σύζυγός της απεβίωσε με αποτέλεσμα να αναλάβει εξ΄ ολοκλήρου η αιτούσα της δαπάνες διαβίωσης της ιδίας και του ανηλίκου τέκνου της.

Από το έτος 2016 τυγχάνει άνεργη έχοντας ως μοναδικό εισόδημα τη σύνταξη χήρειας του αποβιώσαντος συζύγου της και ένα μίσθωμα που λαμβάνει από την εκμίσθωση ακινήτου κυριότητάς της.

Έτσι σήμερα έχει μηνιαίο εισόδημα ύψους 740 ευρώ το οποίο δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης και των υποχρεώσεων της οικογένειας της.

Η δανειολήπτρια μαζί με τον αποβιώσαντα σύζυγό της είχαν ζητήσει και είχαν λάβει από την τράπεζα στεγαστικά δάνεια ποσού 222.231,22 ευρώ συναινώντας στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε βάρος της κύριας κατοικίας τους.

Η οφειλή της σήμερα , μαζί με τόκους και έξοδα, ανατοκισμούς ανέρχεται στο ποσόν των …..226.575,16 ευρώ.

Η δανειολήπτρια είχε και έχει στην πλήρη κυριότητά της τα εξής ακίνητα: ένα διαμέρισμα του δευτέρου και του τρίτου ορόφου- ΜΕΖΟΝΕΤΑ- συνολικής επιφάνειας 90 τετραγωνικών μέτρων στο Περιστέρι, και σημερινής αντικειμενικής αξίας 72.899,20 ευρώ. Η ως μεζονέτα χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της αιτούσας και του ανήλικου τέκνου της. Επίσης στην αιτούσα ανήκει ένα διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στην ίδια ως άνω οικοδομής επιφανείας 31,20 τ.μ , σημερινής αντικειμενικής αξίας 23.712,00 ευρώ και ένα διαμέρισμα στην ίδια οικοδομή στον πρώτο όροφο αυτής, επιφανείας 28,10 τμ και σημερινής αντικειμενικής αξίας 21.356,00 ευρώ ενώ επίσης, στην ίδια ανήκει το 62,50% μιας αποθήκης του υπογείου ορόφου στην ίδια ως άνω οικοδομή στον Περιστέρι σημερινής αντικειμενικής αξίας 3.542,10 ευρώ.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου με την ως άνω απόφασή της προστάτεψε πλήρως όχι μόνο την κύρια και πρώτη κατοικία της αιτούσας αλλά ΚΑΘΕ κινητή και ακίνητη περιουσία της δανειολήπτριας και της επέβαλε να πληρώνει έως το 2020 μόνον το ποσόν των 40 ευρώ.

Επίσης, η πρόεδρος εχώρησε στην παραπάνω απόφαση απορρίπτοντας την ένσταση της τράπεζας για εμπορική ιδιότητα της δανειολήπτριας ως και την ένσταση της τράπεζας για περιέλευση της δανειολήπτριας σε αδυναμία πληρωμών λόγω δολιότητας.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ