ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΨΟΥΣ 74.000 ΕΥΡΩ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΨΟΥΣ 74.000 ΕΥΡΩ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 101.053,53 ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 26.956,80 ΕΥΡΩ!!!!

Από την διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου και τα έγγραφα που προσκομίστηκαν αποδείχθηκαν τα εξής: Η πρώτη αιτούσα ηλικίας 51 ετών και ο δεύτερος αιτών ηλικίας 55 ετών τυγχάνουν σύζυγοι και δεν έχουν αποκτήσει παιδιά από τον γάμο τους. Ο δεύτερος αιτών έχει δύο παιδιά από τον πρώτο γάμου του.

Η αιτούσα η οποία πάσχει από προβλήματα υγείας με ποσοστό αναπηρίας 55%, παίρνει σύνταξη αναπηρίας η οποία ανέρχεται στο ποσό των 300,00 ευρώ μηνιαίως. Πριν την συνταξιοδότηση της απασχολούταν ως ιδιωτική υπάλληλος με αποδοχές ύψους 500 ευρώ μηνιαίως. Ο σύζυγός της (δεύτερος αιτών) απασχολούταν από το 2013 έως το 2018 ως οδηγός φορτηγών και σήμερα είναι άνεργος με μηδενικά εισοδήματα.


Σε χρόνο προγενέστερο οι αιτούντες είχαν αναλάβει χρέη. Ειδικότερα η πρώτη αιτούσα όφειλε α) στην Τράπεζα ΕUROBANK ERGASIAS το ποσό των 15.796,33 ευρώ, β) στην Τράπεζα Κύπρου το ποσό των 75.604,33 ευρώ (μάλιστα για την απαίτηση αυτή είχε εγγραφεί προσημείωσης υποθήκης σε βάρος της κύριας κατοικίας της) γ) στην Τράπεζα CITIBANK το ποσό των 9.176,04, ήτοι ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 101.053,53 ΕΥΡΩ.
Ο δεύτερος αιτών όφειλε στην α) στην Τράπεζα Κύπρου το ποσό των 75.604,33 ευρώ ως συνοφειλέτης με την σύζυγό του β) στην Τράπεζα Πειραιώς το ποσό των 2.622,58 ευρώ, ήτοι ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΕΡΧΟΤΑΝ ΣΕ 78.702,94 ΕΥΡΩ.


Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι οι αιτούντες σύζυγοι από το έτος 2012 και έπειτα περιήλθαν σε γενική και μόνιμη αδυναμία να καταβάλλουν τις δόσεις για την αποπληρωμή των δανείων, οι οποίες ανέρχονταν σε 1.000 ευρώ μηνιαίως καθώς είχαν μείνει άνεργοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα και παρά το γεγονός ότι κατά διαστήματα εξηύραν εργασία δεν είχαν την ίδια οικονομική ρευστότητα και υψηλά εισοδήματα με εκείνα που είχαν κατά την σύναψη των δανείων. Τέλος αποδείχθηκε ότι η οικονομική κατάσταση των συζύγων δεν θα βελτιωθεί στο μέλλον, ένεκα της ηλικίας των αιτούντων και των προβλημάτων υγειάς που αντιμετωπίζουν.


Το δικαστήριο έκρινε ότι θα πρέπει να οριστούν μηδενικές καταβολές προς τις Τράπεζες για τρία χρόνια. Επίσης έγινε εξαίρεση της εκποίησης της κατοικίας των αιτούντων και επέβαλλε στην πρώτη αιτούσα να καταβάλει μετά από τρία χρόνια από την δημοσίευση της απόφασης το ποσό των 26.956,80 (αρχικές οφειλές 101.053,53 ευρώ) δηλαδή μηνιαίες καταβολές ποσού 149,76 ευρώ για 180 μήνες. Η Διαγραφή των χρεών ανέρχεται σε 74.000 ευρώ!

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ