ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ
Οικογενειακό δίκαιο

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ

Με την με αριθμό 2*11/2019 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ασφαλιστικά Μέτρα) ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου αποκλειστικά στον αιτούντα πατέρα του και εντολέα μας. Ειδικότερα από την ακροαματική διαδικασία και τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα προέκυψε ότι οι διάδικοι (γονείς του ανηλίκου) είχαν τελέσει νόμιμο γάμο στις 25.08.2001, από τον οποίο απέκτησαν το 2005 ένα ανήλικο τέκνο, ηλικίας σήμερα 14 ετών. Το έτος 2009 ο γάμος του λύθηκε με απόφαση Δικαστηρίου.

Το ανήλικο τέκνο από το 2010 και εντεύθεν διαμένει με τον πατέρα του. Ανάμεσα τους έχουν αναπτυχθεί αισθήματα αγάπης, στοργής και τρυφερότητας, ο δε πατέρας επιμελείται της ανατροφής του και παρέχει εχέγγυα για την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Στο στάδιο αυτό της ζωής του, το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να παραμείνει στο ίδιο περιβάλλον όπου έχει ήδη διοργανώσει τη ζωή του προκειμένου να διαφυλαχθεί η ηρεμία του, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η μητέρα του ελάχιστα έχει απασχοληθεί μέχρι σήμερα μαζί με το ανήλικο τέκνο.

Επίσης το δικαστήριο έκρινε ότι ο αιτών πατέρας είναι κατάλληλος για την ανατροφή του ανηλίκου τέκνου ενώ συνεκτίμησε το γεγονός ότι το ανήλικο τέκνο κατά την επικοινωνία του με το Δικαστήριο δήλωσε την επιθυμία του να παραμείνει με τον πατέρα του

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ