ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ!
Οικογενειακό δίκαιο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ!

Το Πρωτοδικείο Πειραιώς με την Υπ’ αρ. 1032/2018 Απόφαση (Ασφαλιστικά Μέτρα) ρύθμισε το δικαίωμα επικοινωνίας του 27χρονου πατέρα και εντολέα μας με το ανήλικο τέκνο του με διανυκτέρευση στην οικία του και ομοίως ρύθμισε το δικαίωμα επικοινωνίας του τέκνου με την γιαγιά του από την πατρική γραμμή.

Το Πρωτοδικείο Πειραιώς με την Υπ’ αρ. 1032/2018 Απόφαση (Ασφαλιστικά Μέτρα) ρύθμισε το δικαίωμα επικοινωνίας του 27χρονου πατέρα και εντολέα μας με το ανήλικο τέκνο του με διανυκτέρευση στην οικία του και ομοίως ρύθμισε το δικαίωμα επικοινωνίας του τέκνου με την γιαγιά του από την πατρική γραμμή.

Ο αιτών-πατέρας-εντολέας μας και η καθ’ ης απέκτησαν στα πλαίσια του γάμου τους ένα ανήλικο θήλυ τέκνο, ηλικίας σήμερα 4 ετών. Ήδη οι διάδικοι διαμένουν χώρια, διότι διεσπάσθη η έγγαμη συμβίωσή τους, την επιμέλεια δε αυτού ασκεί η καθ΄ης μητέρα του. Προς αποφυγή της αποξενώσεως του αιτούντος πατέρα με το ανήλικο τέκνο του πρέπει, να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το ανήλικο. Ο αιτών πατέρας εργάζεται με μερική απασχόληση κάθε Δευτέρα και Παρασκευή από 15:00 μ.μ. έως 19:00 μ.μ. και τις υπόλοιπες καθημερινές από 11:00 π.μ. έως 19:00 μ.μ., ενώ δεν εργάζεται τα Σαββατοκύριακα. Δεδομένης της ηλικίας του ανηλίκου, του γεγονότος ότι η καθ’ ης μητέρα εργάζεται συνήθως τα πρωϊνά, το δε ανήλικο καθόν χρόνο εργάζεται η μητέρα του το επιμελείται και το φροντίζει η γιαγιά του από τη μητρική πλευρά. Ο ανωτέρω τρόπος ρύθμισης της επικοινωνίας του αιτούντος πατέρα δεν κρίνεται ότι θα απορρυθμίσει το πρόγραμμα του ανηλίκου. Το ενδεχόμενο το ανήλικο να εγγραφεί στο προνήπιο από τον Σεπτέμβριο 2018, δεν εμποδίζει τον αιτούντα πατέρα ανάλογα και με το ωράριο εργασίας του να ζητήσει τη μεταρρύθμιση της παρούσας απόφασης.

Περαιτέρω, δεδομένου ότι η δεύτερη αιτούσα-γιαγιά από την πατρική πλευρά-εντολέας μας διαμένει μαζί με τον αιτούντα υιό της δύναται να επικοινωνεί με το ανήλικο καθόν χρόνο θα επικοινωνεί και ο πατέρας του ανηλίκου. Εν τούτοις, συντρέχει λόγος επείγοντος προς καθορισμό της επικοινωνίας αυτής της αιτούσας (της γιαγιάς) με την εγγονή της, σε περίπτωση που ο υιός της για οιοδήποτε λόγο αδυνατεί να επικοινωνήσει με το ανήλικο τέκνο του. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η καθ’ ης προσκόμισε ένα συμφωνητικό των διαδίκων που τιτλοφορείται πρακτικό συμβιβασμού και ρύθμιζε το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος πατέρα, πλην όμως κανείς των διαδίκων δεν επέμενε στις ρυθμίσεις που περιέχονταν σ’ αυτό. Κατόπιν των ανωτέρω το Δικαστήριο ρύθμισε προσωρινά την επικοινωνία του αιτούντος-πατέρα με το ανήλικο τέκνο του ως εξής: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο από 11:00 π.μ. του Σαββάτου έως 20:00 μ.μ. της Κυριακής, κατά τις εορτές των Χριστουγέννων κατά τα μονά έτη από 11:00 π.μ. της 22ης Δεκεμβρίου έως 19:00 μ.μ. της 29ης Δεκεμβρίου και κατά τα ζυγά έτη από 11:00 π.μ. της 29ης Δεκεμβρίου έως 19:00 μ.μ. της 7ης Ιανουαρίου, κατά τις εορτές του Πάσχα, κατά τα μονά έτη από 09:00 π.μ. της Μ. Δευτέρας έως 18:00 μ.μ. της δεύτερης ημέρας του Πάσχα και κατά τα ζυγά έτη από 18:00 μ.μ. της Δευτέρας του Πάσχα έως 18:00 μ.μ. Κυριακής του Θωμά, και κατά τις θερινές διακοπές από 19:00 μ.μ. της 17ης Αυγούστου έως 19:00 μ.μ. της 31ης Αυγούστου. Ο πατέρας θα παραλαμβάνει το ανήλικο από την κατοικία της καθ’ ης-μητέρας του και θα το παραδίδει αυτοπροσώπως σ’ αυτή. Απειλεί κατά της καθ’ ης η αίτηση χρηματική ποινή 200,00 ευρώ για την περίπτωση της μη συμμορφώσεως της προς της ως άνω διάταξη. Τέλος, ρύθμισε προσωρινά την προσωπική επικοινωνία της γιαγιάς από την πατρική πλευρά με την εγγονή της ως εξής: Κάθε πρώτο και τρίτο Σάββατο από 11:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.. Θα παραλαμβάνει το ανήλικο από την κατοικία της καθ’ ης-μητέρας του και θα το παραδίδει αυτοπροσώπως σ’ αυτή. Απειλεί κατά της καθ’ ης η αίτηση χρηματική ποινή 200,00 ευρώ για την περίπτωση της μη συμμορφώσεως της προς της ως άνω διάταξη.Ο αιτών-πατέρας-εντολέας μας και η καθ’ ης απέκτησαν στα πλαίσια του γάμου τους ένα ανήλικο θήλυ τέκνο, ηλικίας σήμερα 4 ετών. Ήδη οι διάδικοι διαμένουν χώρια, διότι διεσπάσθη η έγγαμη συμβίωσή τους, την επιμέλεια δε αυτού ασκεί η καθ΄ης μητέρα του.

Προς αποφυγή της αποξενώσεως του αιτούντος πατέρα με το ανήλικο τέκνο του πρέπει, να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το ανήλικο. Ο αιτών πατέρας εργάζεται με μερική απασχόληση κάθε Δευτέρα και Παρασκευή από 15:00 μ.μ. έως 19:00 μ.μ. και τις υπόλοιπες καθημερινές από 11:00 π.μ. έως 19:00 μ.μ., ενώ δεν εργάζεται τα Σαββατοκύριακα. Δεδομένης της ηλικίας του ανηλίκου, του γεγονότος ότι η καθ’ ης μητέρα εργάζεται συνήθως τα πρωϊνά, το δε ανήλικο καθόν χρόνο εργάζεται η μητέρα του το επιμελείται και το φροντίζει η γιαγιά του από τη μητρική πλευρά. Ο ανωτέρω τρόπος ρύθμισης της επικοινωνίας του αιτούντος πατέρα δεν κρίνεται ότι θα απορρυθμίσει το πρόγραμμα του ανηλίκου. Το ενδεχόμενο το ανήλικο να εγγραφεί στο προνήπιο από τον Σεπτέμβριο 2018, δεν εμποδίζει τον αιτούντα πατέρα ανάλογα και με το ωράριο εργασίας του να ζητήσει τη μεταρρύθμιση της παρούσας απόφασης. Περαιτέρω, δεδομένου ότι η δεύτερη αιτούσα-γιαγιά από την πατρική πλευρά-εντολέας μας διαμένει μαζί με τον αιτούντα υιό της δύναται να επικοινωνεί με το ανήλικο καθόν χρόνο θα επικοινωνεί και ο πατέρας του ανηλίκου. Εν τούτοις, συντρέχει λόγος επείγοντος προς καθορισμό της επικοινωνίας αυτής της αιτούσας (της γιαγιάς) με την εγγονή της, σε περίπτωση που ο υιός της για οιοδήποτε λόγο αδυνατεί να επικοινωνήσει με το ανήλικο τέκνο του.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η καθ’ ης προσκόμισε ένα συμφωνητικό των διαδίκων που τιτλοφορείται πρακτικό συμβιβασμού και ρύθμιζε το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος πατέρα, πλην όμως κανείς των διαδίκων δεν επέμενε στις ρυθμίσεις που περιέχονταν σ’ αυτό. Κατόπιν των ανωτέρω το Δικαστήριο ρύθμισε προσωρινά την επικοινωνία του αιτούντος-πατέρα με το ανήλικο τέκνο του ως εξής: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο από 11:00 π.μ. του Σαββάτου έως 20:00 μ.μ. της Κυριακής, κατά τις εορτές των Χριστουγέννων κατά τα μονά έτη από 11:00 π.μ. της 22ης Δεκεμβρίου έως 19:00 μ.μ. της 29ης Δεκεμβρίου και κατά τα ζυγά έτη από 11:00 π.μ. της 29ης Δεκεμβρίου έως 19:00 μ.μ. της 7ης Ιανουαρίου, κατά τις εορτές του Πάσχα, κατά τα μονά έτη από 09:00 π.μ. της Μ. Δευτέρας έως 18:00 μ.μ. της δεύτερης ημέρας του Πάσχα και κατά τα ζυγά έτη από 18:00 μ.μ. της Δευτέρας του Πάσχα έως 18:00 μ.μ. Κυριακής του Θωμά, και κατά τις θερινές διακοπές από 19:00 μ.μ. της 17ης Αυγούστου έως 19:00 μ.μ. της 31ης Αυγούστου. Ο πατέρας θα παραλαμβάνει το ανήλικο από την κατοικία της καθ’ ης-μητέρας του και θα το παραδίδει αυτοπροσώπως σ’ αυτή. Απειλεί κατά της καθ’ ης η αίτηση χρηματική ποινή 200,00 ευρώ για την περίπτωση της μη συμμορφώσεως της προς της ως άνω διάταξη.

Τέλος, ρύθμισε προσωρινά την προσωπική επικοινωνία της γιαγιάς από την πατρική πλευρά με την εγγονή της ως εξής: Κάθε πρώτο και τρίτο Σάββατο από 11:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.. Θα παραλαμβάνει το ανήλικο από την κατοικία της καθ’ ης-μητέρας του και θα το παραδίδει αυτοπροσώπως σ’ αυτή. Απειλεί κατά της καθ’ ης η αίτηση χρηματική ποινή 200,00 ευρώ για την περίπτωση της μη συμμορφώσεως της προς της ως άνω διάταξη.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ