ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Νομική Προστασία κατά τραπεζών, Νόμος Κατσέλη, Πλειστηριασμοί

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Το Ειρηνοδικείο Νίκαιας με τη με αρ. 170/2017 απόφασή του διέγραψε από ένα ζευγάρι ηλικιωμένων χρέη και ειδικά, διέγραψε σε άνδρα συνταξιούχο του Ελληνικού Δημοσίου ηλικίας 65 ετών το ποσόν 97.062, 37 ευρώ (επί συνόλου χρεών 106.662, 37 ευρώ) και στη μεν σύζυγό του, μη συνταξιούχο άνεργη ηλικίας 61 ετών, το ποσόν των 92.838, 29 ευρώ (επί συνόλου χρεών της ύψους 102.438, 29 ευρώ).

Ειδικότερα, το ως άνω Δικαστήριο απορρίπτοντας τις ενστάσεις των τραπεζών έκρινε δεχόμενο τους εύστοχους ισχυρισμούς και νομικά άρτιους χειρισμούς της δικηγόρου κας Θ.Μαζαράκη τα ακόλουθα:
Ο αιτών ηλικίας 65 ετών και η σύζυγός του ηλικίας 61 ετών, μόνιμοι κάτοικοι Νίκαιας, έχουν αποκτήσει δύο ενήλικα τέκνα, ένα εκ των οποίων παραμένει προστατευόμενο και μερικώς συντηρούμενο από τον αιτούντα. Ο αιτών συνεισφέρει στα φαρμακευτικά έξοδα της μίας εκ των ενήλικων θυγατέρων του λόγω χρόνιων ψυχικών προβλημάτων υγείας καταβάλλοντας σε αυτή το ποσόν των 150 ευρώ μόνιμα κάθε μήνα. Επίσης, ο αιτών συμβάλει στις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες της αιτούσης συζύγου του, η οποία σήμερα είναι ηλικίας 61 ετών, ουδέποτε εργάσθηκε και παραμένει άνεργη, έχοντας υποβληθεί σε καρδιακή επέμβαση κατά το έτος 2013, ενώ ο ίδιος για προσωπικές του ιατροφαρμακευτικές δαπάνες καταβάλει το ποσόν των 60 ευρώ. Ο αιτών, ήταν κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως (2012), αλλά και έως το χρόνο συζήτησης της αίτησης συνταξιούχος του ελληνικού δημοσίου, λαμβάνοντας καθαρές αποδοχές 999,81 ευρώ, συνυπολογιζομένου του παρακρατηθέντος δυνάμει εκχώρησης ποσού των 320,50 ευρώ από μία εκ των τραπεζών.

Επίσης, οι δύο ηλικιωμένοι σιτίζονταν από το 2013 (και έως τον χρόνο συζήτησης της αίτησης) από το κοινωνικό εστιατόριο της δομής “…..” του Ομίλου της ΟΥΝΕΣΚΟ, ενώ από τα έτη 2015 και 2016 προέβησαν σε ρύθμιση των χρεών τους προς την ΕΥΔΑΠ και τη ΔΕΗ αντίστοιχα, αδυνατώντας να καλύψουν τις βασικές βιοτικές τους ανάγκες. Κατά τα προηγούμενα της κατάθεσης των αιτήσεων, έτη, το κοινό οικογενειακό τους εισόδημα ανερχόταν στο ποσόν των 1.800 ευρώ καθαρά το μήνα, προερχόμενο από τη σύνταξη που λάμβανε ο αιτών, η δε μηνιαία δόση των επιδίκων κοινών ως επί το πλείστον δανείων τους στην καταβολή της οποίας ήταν ενήμεροι οι αιτούντες, κυμαινόταν στο ποσόν των 550 ευρώ. Έως τον Ιανουάριο 2015, η μία εκ των τραπεζών παρακρατούσε το ποσόν των 335, 80 ευρω από τη βασική σύνταξη του αιτούντος, με τις καθαρές αποδοχές των αιτούντων να κυμαίνονται κατά το έτος 2015 σε 1.448, 09 ευρώ μηνιαίως. Η παρακράτηση αυτή, κατά το χρόνο συζήτησης της αιτήσεως είχε αρθεί. Ωστόσο, κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης , οι αποδοχές του αιτούντος από τη βασική του σύνταξη ανέρχονταν στο ποσόν των 1.134, 67 ευρώ καθαρά, από δε την επικουρική του σύνταξη στο ποσόν των 90,00 ευρώ καθαρά περίπου το μήνα, ενώ το κόστος της οικογένειάς τους υπολογίσθηκε από το δικαστήριο ότι ανερχόταν στο ποσόν των 1.020,00 ευρώ το μήνα.

Τα χρέη των αιτούνταν ανέρχονταν στο ποσόν των 106.662, 37 ευρώ για τον αιτούντα και στο ποσόν των 102.438, 29 ευρώ, ενώ τα ποσά αυτά αξίζει να σημειωθεί ότι υπολογίσθηκαν με βάση τις αναλυτικές βεβαιώσεις οφειλών του 2012 (χρόνος κατάθεσης του δικογράφου).

Το δικαστήριο δέχθηκε ότι, η αρνητική σχέση μεταξύ της ρευστότητος και των οφειλών των αιτούντων κατά την παρούσα χρονική στιγμή, δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και της ολοένα αυξανόμενης ανεργίας που πλήττει όλα τα ηλικιακά στρώματα καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την εξεύρεση μόνιμης εργασίας με ικανοποιητικές αποδοχές για την 61χρονη αιτούσα, ενώ ενόψει της ασκουμένης από την κυβέρνηση πολιτικής στον δημοσιονομικό τομέα, αυτό έχει συνέπεια την περικοπή των συντάξεων αναφορικά με τον αιτούντα συνταξιούχο του ελληνικού δημοσίου.

Για τους ανωτέρω λόγους δέχθηκε: α) να καταβάλλει έκαστος των αιτούντων μηνιαίες καταβολές ποσού 50 ευρώ για τέσσερα έτη άτοκα και σταθερά προς όλες τις τράπεζες και για όλες τις δανειακές συμβάσεις. ΌΡΙΣΕ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΕΞ ΗΜΙΣΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ, ήτοι ένα διαμέρισμα του πρώτου υπερ το ισόγειο ορόφου επιφανείας 70 τμ μετά των παρακολουθημάτων και των προσαρτημάτων του (ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΤΆΘΜΕΥΣΗΣ), χτισμένο σε οικόπεδο κείμενο στη Νίκαια.

Για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας τους τους επέβαλε να καταβάλλουν μόνον προς την ενέγγυα πιστώτρια, το ποσόν των 9.600 ευρώ για έκαστο των αιτούντων (ήτοι 19.200 ευρώ συνολικά) και για τους δύο για δέκα έτη, ήτοι να καταβάλλουν σε 120 μηνιαίες ισόποσες δόσεις ποσού εκάστης 80 ευρώ, αρχής γενομένης της πληρωμής της πρώτης δόσεως 4 έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως (δηλ. από τον Αύγουστο του 2021 και εντεύθεν). Οι καταβολές αυτές, ορίσθηκε να γίνονται εντόκως και χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, που θα ισχύει κατά τον χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος. Επίσης, το δικαστήριο, πλην της κυρίας κατοικίας προστάτεψε από πλειστηριασμό και το 33, 3% εξ αδιαιρέτου μίας υπερ το ισόγειον οικίας επιφανείας 60, 79 τμ κείμενος σε οικόπεδο εκτάσεως 155 τμ , εντός οικισμού…. Μεσολογγίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η αιτούσα δύο έτη προ της υποβολής της αιτήσεως για υπαγωγή στο Νόμο Κατσέλη, είχε πωλήσει το 50% εξ αδιαιρέτου που διέθετε σε ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 2.551 τμ κείμενο στο Δήμο Βεγορίτιδα του Δήμου Πέλλας.

Το δικαστήριο, όσον αφορά τη μεταβίβαση αυτή δέχθηκε, ότι δεν έγινε με δολιότητα από την αιτούσα με αποτέλεσμα να περιέλθει η αιτούσα σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, με ανάλογη απομείωση του ενεργητικού της περιουσίας της, καθόσον το τίμημα που έλαβε από τη μεταβίβαση αυτή αναλώθηκε σε έκτακτα ιατρικά έξοδα της ίδιας και του συζύγου της και γι αυτό, στη μεταβίβαση αυτή αναγκάστηκε να υποβληθεί για λόγους ανωτέρας βίας.

Γι αυτό, το δικαστήριο απέρριψε τις ενστάσεις που είχε υποβάλει μία εκ των τραπεζών για δήθεν ανειλικρίνεια και δολιότητα της αιτούσης ζητώντας την απόρριψη της αιτήσεως για υπαγωγή στο Νόμο Κατσέλη.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ