ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Οικογενειακό δίκαιο

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ – ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΥΨΟΥΣ 540 ΕΥΡΩ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥΣ


ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9359/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων και του συνόλου των προσκομιζομένων εγγράφων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν πολιτικό γάμο το 2007. Κατά τη διάρκειά του απέκτησαν δυο θυγατέρες, 11 και 9 ετών περίπου αντίστοιχα. Η έγγαμη συμβίωσή τους δεν εξελίχθηκε ομαλά και διασπάστηκε οριστικά τον Ιούνιο του 2013, όταν ο εναγόμενος μετοίκησε από την συζυγική οικία. Δυνάμει Δικαστικής Απόφασης, έτους 2017, απαγγέλθηκε η λύση του γάμου τους.

Από την αρχή της διάσπασης της συζυγικής τους σχέσης, η ενάγουσα ασκούσε εν τοις πράγμασι την επιμέλεια των τέκνων της, τα οποία περιέβαλε με αγάπη, στοργή και φροντίδα. Με Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων κατόπιν Αιτήσεως της ενάγουσας-μητέρας, κρίθηκε ότι το συμφέρον των τέκνων επιβάλλει να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του προσώπου τους στη μητέρα τους (ενάγουσα), η οποία παρέχει όλα τα εφόδια για να ασκήσει τα καθήκοντά της με σωφροσύνη και υπευθυνότητα, δημιουργώντας ένα ομαλό και ήρεμο περιβάλλον, παρέχοντας όλα τα εχέγγυα για την ομαλή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη. Λόγω των τεταμένων σχέσεων των διαδίκων, καθώς ζητείται συχνά από αμφότερους η συνδρομή των αστυνομικών αρχών και της αδυναμίας τους να συνεννοηθούν για ζητήματα που αφορούν τα τέκνα τους, κρίθηκε απορριπτέο το αίτημα του διαδίκου πατέρα για κοινή επιμέλεια, καθώς προσκρούει στο συμφέρων των ανηλίκων τέκνων. Εξάλλου, από την οριστική διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων η αιτούσα-μητέρα ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια των τέκνων της, άνευ αντιρρήσεως και διεκδικήσεως εκ μέρους του πατρός τους, ο οποίος ούτε καν παραστάθηκε στη δίκη των Ασφαλιστικών Μέτρων.


Περαιτέρω, δυνάμει Απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων μετά από Αίτηση του εναγομένου-πατέρα για την ρύθμιση επικοινωνίας με τα τέκνα του, πιθανολογήθηκαν τα εξής: Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων ουδέποτε υπήρξε αρμονική και συνοδευόταν από έριδες, διαπληκτισμούς και συνεχείς εντάσεις. Μετά από πολλές επανασυνδέσεις, διακόπηκε το 2013, ότε ο σύζυγος αποχώρησε από την συζυγική οικία. Επίσης, πιθανολογήθηκε ότι ο πατέρας δημιουργούσε επεισόδια κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του με τα ανήλικα τέκνα του και είτε αρνούνταν να τα επιστρέψει στη μητέρα τους είτε τα αποσπούσε βίαια από το σχολικό τους περιβάλλον και δεν επέτρεπε την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τους παρακρατώντας τα στην οικία της μητέρας του. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μεγαλύτερη θυγατέρα τους απουσίασε από το βρεφονηπιακό σταθμό κατά την χρονική περίοδο από 04.11.2011 έως 07.12.2011 χωρίς να δικαιολογείται η απουσία της. Πιθανολογήθηκε ακόμη ότι τα ανήλικα τέκνα τρέφουν αισθήματα φόβου απέναντι στον πατέρα τους, επειδή εκείνος κατέφευγε σε αντιπαιδαγωγικές μεθόδους για να τα συνετίσει ή σωφρονίσει (π.χ. τα κλείδωνε σε σκοτεινό δωμάτιο), καθώς και αισθήματα αγωνίας και ανασφάλειας σε περίπτωση αποχωρισμού από τη μητέρα. Ενόψει αυτών των περιστατικών, από το Πάσχα του 2014, τόσο ο πατέρας όσο και το οικογενειακό του περιβάλλον, μεταξύ των οποίων και η δεύτερη αιτούσα μητέρα του και γιαγιά των ανηλίκων, δεν έχουν συναντηθεί ούτε έχουν διατηρήσει τηλεφωνική επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα. Τα δεδομένα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι ανήλικες θυγατέρες δεν έχουν αναπτύξει έντονο ψυχικό δεσμό με τον πατέρα τους, ενώ έχουν δημιουργήσει μια ιδιαίτερα βαθιά συναισθηματική σχέση με τη μητέρα τους. Επομένως, η παρουσία της μητέρας ή άλλου συγγενικού προσώπου της προτίμησής της κρίθηκε ζωτικής σημασίας για την ψυχική υγεία των ανηλίκων κατά τις ώρες επικοινωνίας τους με τον πατέρα, έτσι ώστε να διαμορφωθεί αργά και σταθερά μια υγιής συναισθηματική σχέση και με τον πατέρα τους. Κατόπιν των ανωτέρω, ρυθμίστηκε με την Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων προσωρινά ο τρόπος επικοινωνίας του πατέρα με τα ανήλικα: κάθε δεύτερο και τέταρτο Σάββατο για τρεις ώρες σε δημόσιο χώρο, κατόπιν συνεννόησης με την μητέρα.


Τα αρνητικά συναισθήματα που έχουν αναπτύξει τα τέκνα για τον πατέρα τους δεν μπορούν να τα διαχειριστούν με τις δικές τους δυνάμεις και συνεπώς κρίνεται επιβεβλημένη η παρακολούθησή τους από ειδικούς ψυχικής υγείας. Επίσης, ο εναγόμενος από εκτός γάμου σχέση του έχει αποκτήσει μία ακόμη θυγατέρα, ηλικίας 4 ετών περίπου.


Κατόπιν των ανωτέρω, το Δικαστήριο ρύθμισε την επικοινωνία του εναγομένου με τα ανήλικα τέκνα, ως ακολούθως: Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από 18:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ., σε δημόσιο χώρο, τον οποίο θα γνωστοποιεί με γραπτό μήνυμα τρεις ώρες προ της επικοινωνίας στην ενάγουσα μητέρα, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής παρουσία της ή άλλου προσώπου της επιλογής της, συγγενικού ή φιλικού. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας δύναται να προσέρχεται και η έτερη θυγατέρα του εναγομένου, για την ανάπτυξη του ψυχικού δεσμού μεταξύ των ετεροθαλών αδελφών. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας, ο εναγόμενος κατ’ εξαίρεση, θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας με τα τέκνα του, κατά την αμέσως επόμενη ημέρα. Οι ημέρες και η διάρκεια της επικοινωνίας μπορούν να τροποποιούνται μετά από συνεννόηση και έγγραφη συμφωνία των διαδίκων. Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς από τις 24 Δεκεμβρίου έως και τις 3 Ιανουαρίου, κατά τις εορτές του Πάσχα από την Μ. Πέμπτη έως και την Τρίτη της Διακαινησίμου, και κατά τις θερινές διακοπές από 1η Αυγούστου έως και την 31η Αυγούστου δεν θα ισχύει ο προαναφερόμενος τρόπος επικοινωνίας του εναγομένου με τα τέκνα του, προκειμένου τα τέκνα να πραγματοποιήσουν απρόσκοπτα τις διακοπές τους με την μητέρα τους. Η ενάγουσα πρέπει να εξασφαλίζει την τηλεφωνική επικοινωνία των τέκνων με τον πατέρα τους μία φορά την ημέρα και οφείλει να τον ενημερώνει με γραπτό μήνυμα για το ημερήσιο πρόγραμμα των παιδιών και την κατάσταση της υγείας τους.


Γνώμονα αποτελεί πάντα το συμφέρον των τέκνων και όχι η ικανοποίηση των θελήσεων των δικαιούχων της επικοινωνίας ή των ασκούντων την γονική τους μέριμνα, οι οποίοι στη διαμάχη τους για την επικοινωνία, συχνά δεν κινούνται από πνεύμα προστασίας του συμφέροντος των τέκνων τους, αλλά από πνεύμα ικανοποίησης του εγωισμού τους. Το συμφέρον των τέκνων λαμβάνεται υπό ευρεία έννοια και λαμβάνονται υπόψη όλα τα επωφελή για τα ανήλικα στοιχεία και περιστάσεις, χωρίς η εκφρασθείσα γνώμη τους να αποτελεί, χωρίς άλλο, αποφασιστικό παράγοντα, διότι πολλάκις η θέληση των ανηλίκων είναι αποτέλεσμα επηρεασμού και πρόσκαιρη.


Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι, η ενάγουσα από το 2006 έως το 2013 διατηρούσε πρατήριο άρτου, ενώ πλέον από το 2018 λειτουργεί από κοινού με την αδελφή της καθαριστήριο-στεγνωτήριο. Κατά το επίδικο χρονικό διάστημα εργάστηκε περιστασιακά ως ιδιωτική υπάλληλος σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε υπηρεσίες καθαριότητας, αποκομίζοντας μηνιαίως 400 ευρώ περίπου. Δεν βαρύνεται με δαπάνη ενοικίου, καθώς διαμένει μαζί με τα τέκνα της σε διαμέρισμα που της ανήκει κατά ψιλή κυριότητα, επιβαρύνεται ωστόσο με τα λειτουργικά έξοδα της κατοικίας της. Η ενάγουσα βαρύνεται επίσης και με την υποχρέωση διατροφής της ανήλικης θυγατέρας της, που έχει αποκτήσει από εκτός γάμου σχέση της.


Αντίστοιχα, ο εναγόμενος είναι τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και εργάζεται σπίτι του. Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει για υπηρεσίες τεχνικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, έκρινε ότι τα καθαρά μηνιαία εισοδήματά του ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των 1.600 ευρώ περίπου.


Βάσει των προαναφερόμενων οικονομικών δυνατοτήτων των διαδίκων, καθορίστηκε με την Δικαστική Απόφαση η κατά μήνα διατροφή για την μεγαλύτερη θυγατέρα των διαδίκων, στο ποσό των 470 ευρώ μηνιαίως και για την μικρότερη στο ποσό των 370 ευρώ μηνιαίως. Ο εναγόμενος κρίθηκε ότι είναι σε θέση να καταβάλλει μηνιαίως 320 ευρώ για την διατροφή της μεγαλύτερης κόρης τους, και το ποσό των 220 ευρώ μηνιαίως για διατροφή της μικρότερης, και συνολικά το ποσό των 540 ευρώ μηνιαίως για αμφότερες τις θυγατέρες του. Το ποσό διατροφής υποχρεούται να προκαταβάλλει στην ενάγουσα-μητέρα εντός του πρώτου 5ημέρου εκάστου μηνός, νομιμοτόκως από της επομένης της λήξης της προθεσμίας καταβολής κάθε μηνιαίας διατροφής και μέχρις εξοφλήσεως και για χρονικό διάστημα 2 ετών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ