Απόφαση αναστολής καταβολής μηνιαίων δόσεων προς τις τράπεζες (Κόκκινα Δάνεια)
Νόμος Κατσέλη

Απόφαση αναστολής καταβολής μηνιαίων δόσεων προς τις τράπεζες (Κόκκινα Δάνεια)

Απόφαση προσωρινής αναστολής καταβολής μηνιαίων δόσεων προς τις τράπεζες (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ)

Το δικηγορικό γραφείο μας με απόλυτη επιτυχία χειρίστηκε δικηγορική υπόθεση, με βάση τον νόμο Κατσέλη, η οποία αναφέρεται περιληπτικά:

Το Ειρηνοδικείο Πειραιά με την από 6-12-2016 προσωρινή διαταγή της κ. Προέδρου του, δέχθηκε τους ισχυρισμούς της κ. Μαζαράκης Θεωδόρας, αποφάσισε ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΗΣ μεχρι την έκδοση αποφασεως επί της κυρίας αιτήσεως για ένταξη στο Νόμο Κατσέλη, με τον όρο να καταβάλει η δανειολήπτρια ποσόν εξήντα (60) ευρώ το μήνα, για την εξυπηρέτηση μίας απαιτήσεως προερχόμενης από σύμβαση στεγαστικού δανείου, για την οποία η τράπεζα είχε εγγράψει μία προσημείωση υποθήκης κατά της πρώτης κατοικίας της δανειολήπτριας.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: Πρόκειται για μία δανειολήπτρια ηλικίας σήμερα 57 ετών άνεργη, έγγαμη και μητέρα δύο ενήλικων τέκνων ηλικίας 36 και 32 ετών σήμερα, τα οποία είναι άνεργα και απασχολούνται σε περιστασιακές εργασίες.

Ο σύζυγός της δανειολήπτριας είναι σήμερα συνταξιούχος του ΝΑΤ έχοντας σήμερα ετήσιο εισόδημα από συντάξεις συνολικού ύψους 13.538 ευρώ, ενώ η αιτούσα δανειολήπτρια έχει μηδενικά εισοδήματα από το 2006 ότε και διέκοψε την ως άνω εμπορική της δραστηριότητα.

Η δανειολήπτρια το 2005 είχε στην ιδιοκτησία της ένα αναψυκτήριο καφέ στην περιοχή του Πειραιά, το οποίο αναγκάσθηκε να κλείσει το 2006. Έκτοτε δεν εργάζεται και δεν έχει εισοδήματα, ως προαναφέρεται. Η αιτούσα το 2005 έχοντας στην ιδιοκτησία της το ως άνω κατάστημα καφέ αναψυκτήριο σε κεντρικό σημείο του Πειραιά, ζήτησε και έλαβε από την τράπεζα ένα στεγαστικό δάνειο ποσού 82.000 ευρώ συναινώντας στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε βάρος της πρώτης κατοικίας της.

Η δανειολήπτρια ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει δόση 612 ευρώ το μήνα για 240 μήνες. Η οφειλή της σήμερα , μαζί με τόκους και έξοδα, ανατοκισμούς ανέρχεται στο ποσόν των 87.000 ευρώ, ενώ η δανειολήπτρια έχει σταματήσει πλήρως να πληρώνει τις δόσεις από τα μέσα του 2013.

Μοναδικό εισόδημα για τη διαβίωση της αιτούσης και των δύο ενήλικων μη έγγαμων τέκνων της αποτελεί η σύνταξη του συζύγου της. Η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας της αιτούσης που είναι ένα διαμέρισμα του Ε υπέρ το ισόγειον ορόφου εκτάσεως 63 τμ σε μία πολυκατοικία στην Πειραιϊκή του Δήμου Πειραιά ανέρχεται σήμερα στο ποσόν των 65.000 ευρώ. Η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας του συζύγου της ανέρχεται στο ποσόν των 99.000 ευρώ.
Η πρόεδρος με την ως άνω απόφασή της προστάτεψε πλήρως κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία της δανειολήπτριας και της επέβαλε να πληρώνει έως το 2020 μόνον το ποσόν των 60 ευρώ, δηλαδή περίπου το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσεως της παραπάνω οφειλής της.
Επίσης, η πρόεδρος προχώρησε στην παραπάνω απόφαση απορρίπτοντας την ένσταση της τράπεζας για εμπορική ιδιότητα της δανειολήπτριας ως και την ένσταση της τράπεζας για περιέλευση της δανειολήπτριας σε αδυναμία πληρωμών λόγω δολιότητας.

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ