ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ -ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ
Επιμέλεια Ανήλικης - Ανηλίκου, Οικογενειακό δίκαιο

ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ -ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 450 ΕΥΡΩ ΓΙΑ 3 ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

3298/2022 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ)

Άρθρο 1512 ΑΚ: «Σε περίπτωση διαφωνίας: Κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. Αν διαφωνούν, αποφασίζει το δικαστήριο». Άρθρο 1513: «Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων: Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης ή ακύρωσης του συμφώνου συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα». Άρθρο 1518: «Επιμέλεια του προσώπου: Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του».

Από τις ως άνω διατάξεις, μετά την τροποποίησή τους, σε συνδυασμό με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4800/2021, προκύπτει ότι πρόθεση του νομοθέτη ήταν να μεταβάλει το ισχύον μέχρι τώρα δίκαιο στο κεφάλαιο της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων, χωρίς βέβαια να αναιρείται ο παιδοκεντρικός πυρήνας του. Επομένως, πάντα παραμένει στο επίκεντρο η προστασία του συμφέροντος του ανηλίκου (άρθρο 1511 ΑΚ). Όμως, ενώ προγενέστερα προκρινόταν η αποκλειστική επιμέλεια, μετά την ως άνω μεταβολή προκρίνεται πλέον η συνεπιμέλεια των γονέων επί των ανηλίκων τέκνων τους, μόνο, δε, όταν προκύπτει ότι αυτή θα αποβεί εις βάρος του συμφέροντος των ανηλίκων τέκνων, το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι πρέπει να ανατεθεί η επιμέλεια στον ένα γονέα, με απόφαση που θα αιτιολογεί την ως άνω παρέκκλιση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει την ανάθεση στον ένα γονέα ο τίτλος του άρθρου 1514 ΑΚ.

Από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι, καθώς και από τις ένορκες βεβαιώσεις, που ελήφθησαν με επιμέλεια της αιτούσας, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο το 2004, από τον οποίον απέκτησαν τρία θήλυ τέκνα, γεννηθέντα το 2007, 2011 και 2015. Η έγγαμη συμβίωσή τους δεν εξελίχθηκε ομαλά και ιδιαίτερα το τελευταίο έτος είναι συνεχείς οι εντάσεις και οι φιλονικίες μεταξύ των διαδίκων. Η αιτούσα στις αρχές του έτους 2021 μίσθωσε διαμέρισμα πλησίον της οικογενειακής εστίας και μετακόμισε εκεί, δεδομένου ότι η συμβίωση των διαδίκων κατέστη αφόρητη για αυτήν.

Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι τα ανήλικα τέκνα έχουν καλές σχέσεις και με τους δύο γονείς τους κι έχουν αναπτύξει ισχυρό συναισθηματικό δεσμό με αυτούς. Πιθανολογήθηκε ότι αμφότεροι τρέφουν αισθήματα αγάπης και στοργής για τα ανήλικα τέκνα τους, επιδεικνύοντας ενδιαφέρον για την επιμέλεια του προσώπου τους και τη σωστή ανατροφή τους, είναι δε ικανοί και άξιοι να τα διαπαιδαγωγήσουν με ηθικές αρχές, συμβάλλοντας θετικά στην ομαλή ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους, τη συναισθηματική και ψυχική τους ισορροπία.

Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο, με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον των ανηλίκων (άρθρο 1511 ΑΚ), όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες αυτών, κρίνει ότι η επιμέλεια πρέπει να ανατεθεί από κοινού και εξίσου στους δυο γονείς, εφαρμοζομένου του κανόνα που επιβάλλουν οι νέες διατάξεις του οικογενειακού δικαίου, με την επισήμανση ότι πρέπει αμφότεροι να συνεχίσουν να προσπαθούν για την αρμονική ανατροφή των τέκνων τους, να διαφυλάσσουν και να ενισχύουν τη σχέση των τέκνων τους με τον άλλο γονέα καθώς και με την οικογένεια του άλλου γονέα και να παραλείπουν οποιαδήποτε αρνητική αναφορά στο πρόσωπο του άλλου γονέα. Οι ανήλικες θα διαμένουν ανά μια εβδομάδα στην οικία κάθε γονέα, με εξαίρεση τις καλοκαιρινές διακοπές.
Ο πατέρας θα παραλαμβάνει τις ανήλικες από την οικία της μητέρας τους την Κυριακή και ώρα 20:00 και θα τις παραδίδει στην οικία της μητέρας τους την επόμενη Κυριακή και ώρα 20:00. Επίσης, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, οι ανήλικες θα διαμένουν μια εβδομάδα με τον πατέρα τους και μια εβδομάδα με τη μητέρα τους, κατά τρόπον ώστε στη γιορτή των Χριστουγέννων να είναι με τον ένα γονέα και στη γιορτή της Πρωτοχρονιάς με τον άλλο γονέα, την επόμενη, δε, χρονιά θα συμβαίνει το αντίστροφο, ενώ το Πάσχα, τη μια εβδομάδα θα είναι την Κυριακή του Πάσχα με τον ένα γονέα και την άλλη χρονιά με τον άλλο γονέα. Το καλοκαίρι, δε, θα είναι 31 ημέρες συνεχόμενες με τον πατέρα τους και 31 ημέρες συνεχόμενες με τη μητέρα τους, εναλλάξ κάθε έτος. Επίσης, δεδομένου ότι ορίζεται συνεπιμέλεια, κάθε γονέας έχει το δικαίωμα, όταν τα τέκνα του διαμένουν με τον άλλον γονέα, να επικοινωνεί με αυτά, τηλεφωνικά ή διαδικτυακά. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι ο πατέρας των ανηλίκων, ο οποίος είναι αρχιφύλακας, αποκομίζει μηνιαίως από την εργασία του το ποσό των 1.400,00 ευρώ περίπου, ενώ διαμένει σε ιδιόκτητο διαμέρισμα, εμβαδού 99,00 τ.μ., στα Πετράλωνα Αττικής, επιβαρυνόμενος μόνο με τις λειτουργικές του δαπάνες.
Επίσης, είναι συγκύριος κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου μιας παλιάς (έτους κατασκευής 1937) πέτρινης ισόγειας οικίας, εμβαδού 100,ΟΟ τ.μ., κείμενης στην Αρκαδία. Εξάλλου, η μητέρα, η οποία τους τελευταίους μήνες εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος, αποκομίζει μηνιαίως από την εργασία της το ποσό των 360,00 ευρώ περίπου. Διαμένει σε μισθωμένη κατοικία στα Πετράλωνα, για την οποία καταβάλλει μηνιαίο μίσθωμα 250,00 ευρώ, πλέον των λειτουργικών δαπανών της οικίας. Είναι κυρία α) ενός διαμερίσματος, εμβαδού 65,00 τ.μ., στον Δήμο Αθηναίων και β) μιας υπόγειας αποθήκης, εμβαδού 21 τ.μ., στον Δήμο Καλλιθέας, την οποία εκμισθώνει έναντι μηνιαίου μισθώματος 250,00 ευρώ. Τα ανωτέρω ανήλικα τέκνα στερούνται οποιασδήποτε περιουσίας και εισοδήματος από οποιαδήποτε πηγή και λόγω της μικρής τους ηλικίας, δεν μπορούν προφανώς να εργασθούν ή να ασκήσουν οποιοδήποτε βιοποριστικό επάγγελμα. Επομένως, ως στερούμενα προσόδων και ανίκανα για την αυτοσυντήρησή τους, αυτά έχουν δικαίωμα διατροφής σε χρήμα έναντι των γονέων τους, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις και τις λοιπές υποχρεώσεις τους. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω έπεται ότι το μηνιαίο χρηματικό ποσό που απαιτείται, ενόψει της χωριστής διαβίωσης των γονέων και σύμφωνα με την οικονομική τους κατάσταση, για την ανάλογη καταβλητέα διατροφή των ανωτέρω ανήλικων τέκνων των διαδίκων, είναι 350,00 ευρώ, 320,00 ευρώ και 250,00 ευρώ αντίστοιχα, ώστε να εξασφαλισθεί ένα επίπεδο διαβίωσης, που να ανταποκρίνεται προς εκείνο που αρμόζει στην ηλικία τους και στις οικονομικές δυνατότητες των γονέων τους.
Για τον προσδιορισμό της βαρύνουσας τον κάθε διάδικο συνεισφοράς, πρέπει να γίνει αναγωγή της οικονομικής δυνατότητας του καθενός από αυτούς στο σύνολο των εισοδημάτων τους.

Επομένως, με τα δεδομένα αυτά, ο καθ’ ου η αίτηση-πατέρας, με βάση τις δικές του οικονομικές δυνατότητες και την προσωπική του κατάσταση, είναι σε θέση να συμμετέχει στη μηνιαία διατροφή με το ποσό των 180,00 ευρώ, με το ποσό των 150,00 ευρώ και με το ποσό των 120,00 ευρώ, αντίστοιχα, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δική του διατροφή. Το υπόλοιπο ποσό βαρύνει την αιτούσα μητέρα τους, συνεκτιμώντας ότι τον μισό περίπου μήνα τα τέκνα θα διαμένουν με τον υπόχρεο πατέρα τους και συνυπολογιζομένης της αξίας της φροντίδας και των προσωπικών υπηρεσιών, που τους παρέχει η μητέρα στο πλαίσιο της άσκησης της συνεπιμέλειας, κατά τον σχετικό ισχυρισμό του καθ’ ου περί συνεισφοράς της αιτούσας.