Αποζημιώσεις

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΔΙΑΔΟΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ-ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΜΕΝΗΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡ ΑΥΤΗΣ 30.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2998 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΕΝΟΧΙΚΟ)

Η ενάγουσα με την υπό κρίση αγωγή της ισχυρίζεται ότι η εναγομένη παραβίασε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του εν διαστάσει συζύγου αυτής (εναγομένης), και εραστή της ίδιας (ενάγουσας) καθώς και το κινητό τηλέφωνο του τελευταίου και έλαβε αρχεία, ήτοι:  α. συνομιλίες μέσω διαδικτύου της ενάγουσας με τον ανωτέρω άνδρα, στις οποίες μεταξύ άλλων του εξομολογούνταν το βιασμό της από τον βιολογικό της πατέρα κατά την ηλικία των 13 ετών, την καταδίκη του τελευταίου για το ανωτέρω  αδίκημα και τον εγκλεισμό αυτού στις φυλακές, τις ερωτικές συνευρέσεις της με τον τότε μνηστήρα της, καθώς και το ότι διαπίστωσε ότι αυτός συνέλεγε μέσω του διαδικτύου ερωτικό υλικό με ανήλικα κορίτσια και για το λόγο αυτό δεν επιθυμούσε να αποκτήσει παιδιά μαζί του, καθώς και β. φωτογραφίες που απεικόνιζαν την ενάγουσα σε ερωτικές συνευρέσεις με τον ανωτέρω άνδρα, τα οποία η εναγομένη επεξεργάσθηκε, μορφοποίησε και αντέγραψε σε μη εξακριβωμένο αριθμό μονάδων ήχου και εικόνας και τις οποίες (μονάδες) έδωσε σε συγγενείς και φίλους του εν διαστάσει συζύγου της (της εναγομένης), καθώς και σε φίλους της ενάγουσας μεταξύ των οποίων στον τέως μνηστήρα της, χωρίς τη συναίνεση της τελευταίας, προσβάλλοντας την προσωπικότητά της με τα ανωτέρω δυσφημιστικά για το πρόσωπό της γεγονότα, τα οποία συνιστούν προσωπικά της δεδομένα. Ζητεί δε να υποχρεωθεί η εναγομένη να παύσει την προσβολή, καθώς και να παραλείπει αυτήν στο μέλλον, με την απειλή χρηματικής ποινής ύψους 10.000 ευρώ για κάθε παραβίαση της εκδοθησομένης απόφασης, καθώς επίσης να αναγνωρισθεί η υποχρέωση αυτής να της καταβάλει επιπλέον το ποσό των 80.000 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης, που υπέστη από την ως άνω αδικοπρακτική συμπεριφορά της εναγομένης, που προσέβαλε την προσωπικότητά της, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση, επιφυλλασσόμενη να αξιώσει πέραν των ανωτέρω ποσών παριστάμενη ενώπιον του αρμοδίου ποινικού Δικαστηρίου.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν και από τις ένορκες βεβαιώσεις, που προσκομίζει μετ’ επικλήσεως η ενάγουσα  αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα διατηρούσε ερωτικό δεσμό με τον……………ο οποίος κατά τον ως άνω  χρόνο ήταν έγγαμος με την εναγομένη, με την οποία είχαν τελέσει νόμιμο γάμο,  από τον οποίο δεν απέκτησαν τέκνα και ο οποίος γάμος σήμερα έχει πλέον λυθεί αμετάκλητα. Στο πλαίσιο της ως άνω ερωτικής σχέσης ο………………. και η ενάγουσα συνήθιζαν να ανταλλάσσουν γραπτά μηνύματα μέσω του διαδικτύου. Η ενάγουσα εκμυστηρεύθηκε στον εραστή της το βιασμό της από το βιολογικό της πατέρα κατά την παιδική της ηλικία, τον οποίο (πατέρα) είχε να δει από δεκατριών ετών και ο οποίος για το ως άνω αδίκημα δικάσθηκε, καταδικάσθηκε και φυλακίσθηκε για δέκα έτη, ότι ο τότε μνηστήρας της συνέλεγε υλικό παιδικής πορνογραφίας από το διαδίκτυο, το οποίο ανακάλυψε η ενάγουσα και για το λόγο αυτό δεν επιθυμούσε να αποκτήσουν παιδιά μαζί, καθόσον φοβόταν μήπως στο μέλλον εμφανίσει τέτοιου είδους ερωτικές επιθυμίες απέναντι στα τέκνα του και τέλος ότι αναγκάσθηκε την Κυριακή να συνευρεθεί ερωτικά με τον ως άνω μνηστήρα της, προκειμένου, όπως αναφέρει στον ανωτέρω διάλογο, να την αφήσει ήσυχη για την υπόλοιπη εβδομάδα. Σημειώνεται ότι η εναγομένη και ο …………ήταν σε διάσταση και για το λόγο αυτό ο τελευταίος αποχώρησε από τη συζυγική εστία και οι δυο τους συμφώνησαν να προβούν στην έκδοση συναινετικού διαζυγίου, λόγω όμως της εν συνεχεία υπαναχώρησης της εναγομένης τελικά προέβησαν στην έκδοση διαζυγίου κατ’ αντιδικία. Στο ως άνω πλαίσιο η εναγομένη, χωρίς δικαίωμα και χωρίς σχετική εντολή, μήτε την συγκατάθεση του τότε συζύγου της, παραβίασε τον κλειδωμένο με κωδικό πρόσβασης λογαριασμό του στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, που βρισκόταν στην μέχρι τότε συζυγική οικία κάνοντας χρήση του κωδικού πρόσβασης αυτού τον οποίο βρήκε σημειωμένο στο σημειωματάριο του τελευταίου και αφού απέκτησε πρόσβαση στα αποθηκευμένα σε αυτόν αρχεία μεταξύ των οποίων ήταν και η ως άνω συνομιλία του μέσω διαδικτύου με την ενάγουσα, και αφού ανέγνωσε αυτές,  τις επεξεργάσθηκε και ειδικότερα τις αντέγραψε και αποθήκευσε σε μονάδες εικόνας και ήχου (cd). Κατά τον ίδιο χρόνο η εναγομένη συνέλεξε, αντέγραψε και αποθήκευσε ομοίως σε υλικούς φορείς εικόνας και ήχου (cd), φωτογραφίες από ερωτικές συνευρέσεις της ενάγουσας με τον……………, τις οποίες βρήκε κατά τον ίδιο τρόπο. Εν συνεχεία, η εναγομένη διέθεσε τα δημιουργηθέντα από την ίδια αντίγραφα των ως άνω αρχείων, με αποτέλεσμα τα ανωτέρω να περιέλθουν σε γνώση του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος του τότε συζύγου της, καθώς και στον πρώην μνηστήρα της ενάγουσας. Ο ισχυρισμός της εναγομένης ότι δεν ανάγνωσε το σύνολο των συνομιλιών της ενάγουσας με τον…………..και ειδικότερα το επίμαχο μέρος, στο οποίο αναφέρονταν τα ως άνω αναλυτικά εκτιθέμενα, είναι απορριπτέος, ως αβάσιμος, καθόσον ο αδελφός του…………….., στην ένορκη βεβαίωσή του ενώπιον της Ειρηνοδίκη Αθηνών αναφέρει ότι η εναγομένη πέραν από την ως άνω μονάδα αποθήκευσης, που του παρέδωσε, είχε τυπώσει και ορισμένες σελίδες των συνομιλιών, που του τις επέδειξε, στις οποίες αναγραφόταν ο ως άνω διάλογος για το βιασμό της ανήλικης τότε ενάγουσας, καθώς και η συλλογή του πορνογραφικού υλικού με ανήλικα από τον τότε μνηστήρα της. Επομένως, τα ως άνω γεγονότα που διέδωσε η εναγομένη αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της ενάγουσας, του πατέρα της και του μνηστήρα της και μάλιστα ευαίσθητα κατά την έννοια του νόμου, καθόσον αφορούν την ερωτική ζωή της ενάγουσας  και την ποινική δίωξη και καταδίκη του πατέρα της για τον βιασμό της. Αποδείχθηκε περαιτέρω ότι η διάδοση από την εναγομένη ενώπιον των ως άνω τρίτων προσώπων των ανωτέρω γεγονότων που συνιστούν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μπορούσε, παρά την αλήθεια των γεγονότων αυτών, να βλάψει, όπως και έβλαψε, την τιμή και την υπόληψη της ενάγουσας, ενόψει της φύσης αυτών, που αφορούν αποκλειστικά στον οικογενειακό και τον ιδιωτικό της βίο και τα οποία δεν θίγουν το δημόσιο συμφέρον. Εξάλλου, οι ανωτέρω διαδόσεις έγιναν από την εναγομένη κακόβουλα με σκοπό να μειώσει και να εξευτελίσει την προσωπικότητα της ενάγουσας και να προκαλέσει την κοινωνική αποδοκιμασία της. Ο ισχυρισμός της εναγομένης ότι ενήργησε με μοναδικό σκοπό να αποδείξει ότι, ενώ η ίδια ήταν καλή σύζυγος, ο σύζυγός της ήταν άπιστος, ήτοι προς προστασία και διαφύλαξη της ηθικής της υπόστασης και των δικαιωμάτων της, απορριπτέος κρίνεται ως αβάσιμος, αφού η διάδοση των ως άνω ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, δεν ήταν αναγκαία για να αποδείξει την απιστία του συζύγου της, ούτε δικαιολογείται προς υπεράσπιση της τρωθείσας, κατά τους ισχυρισμούς της, αξιοπρέπειάς της, αλλά αντίθετα είχε ως μοναδικό σκοπό να δυσφημήσει και να προκαλέσει βλάβη στην ενάγουσα με την αποκάλυψη των ανωτέρω θεμάτων της προσωπικής και οικογενειακής της ζωής, οι ενέργειές της υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο για την προστασία των δικαιωμάτων της και είναι εμφανώς δυσανάλογες με τον επιδιωκόμενο από αυτήν σκοπό, καθόσον η αποκάλυψη των ως άνω ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της ερωμένης του συζύγου της, όχι μόνο δεν χρειαζόταν για να αποδείξει η εναγομένη στο οικογενειακό της περιβάλλον την απιστία του συζύγου της, αλλά ούτε καν σχετίζονταν με τους λόγους σοβαρού κλονισμού του γάμου της και επομένως, δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά καθεαυτά στην δίκη διαζυγίου,  ούτε απαιτούνταν για την προάσπιση των συμφερόντων της να τα καταστήσει γνωστά στους τρίτους, ώστε να τα καταθέσουν ως μάρτυρες. Συνεπώς, η ενάγουσα δικαιούται χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη από την υπαίτια και παράνομη συμπεριφορά της εναγομένης ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000), ποσό το οποίο κρίνεται από το Δικαστήριο εύλογο, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες υπό τις οποίες τελέστηκε η αδικοπραξία, το είδος και την βαρύτητα της προσβολής, το βαθμό υπαιτιότητας της εναγομένης και την έκταση ηθικής βλάβης της ενάγουσας, ενόψει και της ιδιαίτερης φύσης των ως άνω ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του ιδιωτικού και οικογενειακού της βίου, ορισμένα εκ των οποίων αφορούν χρονική περίοδο κατά την οποία ήταν ανήλικη, καθώς επίσης λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής, κοινωνικής και επαγγελματικής κατάσταση των διαδίκων προσώπων. Το δε υποβληθέν αίτημα από την εναγομένη περί αναβολής εκδίκασης της υπόθεσης έως την αμετάκλητη περάτωση της ποινικής διαδικασίας, πρέπει να απορριφθεί, διότι, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, δεν κρίνεται αναγκαίο και σκόπιμο να αναβληθεί η υπόθεση, καθόσον το Δικαστήριο μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση, λαμβανομένου επιπρόσθετα υπόψιν ότι λόγω της ιδιαίτερης φύσης της ένδικης υπόθεσης, τυχόν αναβολή της θα οδηγούσε σε σπουδαία καθυστέρηση του χρόνου επίλυσης της διαφοράς. Επομένως, η κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, ως και ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθεί η εναγομένη να παύσει και να παραλείπει στο μέλλον την προσβολή της τιμής και της υπόληψης της ενάγουσας, με τη διάδοση των ως άνω δυσφημιστικών για το πρόσωπό της γεγονότων και την χρησιμοποίηση της εικόνας της, με την απειλή χρηματικής ποινής ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παραβίαση της υποχρέωσης της αυτής και να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι ευρώ (9.956 €), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και να αναγνωρισθεί η υποχρέωση της εναγομένης να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των είκοσι χιλιάδων σαράντα τεσσάρων ευρώ (20.044 €), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση. Όσον αφορά το αίτημα να κηρυχθεί η παρούσα απόφαση κατά την καταψηφιστική της διάταξη προσωρινά εκτελεστή, το Δικαστήριο κρίνει ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημία στην ενάγουσα που νίκησε, επομένως, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτό το σχετικό αίτημα. Τέλος, επέβαλλε σε βάρος της εναγομένης μέρος της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας, το οποίο ορίζει στο ποσό των χιλίων εκατό ευρώ (1.100,ΟΟ €).

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.