ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Νομική Προστασία κατά τραπεζών, Νόμος Κατσέλη, Πλειστηριασμοί

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Το Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας με την με αρ. 496/2017 απόφασή του ρύθμισε τις οφειλές 50χρονου σήμερα συζύγου με καταβολές επί τριετία 90 ευρώ μηνιαίως, αρχής γενομένης από τον πρώτο, μετά τη δημοσίευση της απόφασης, μήνα και της 43χρονης συζύγου του, με επίσης μηνιαίες επί τριετία καταβολές προς την Τράπεζα, ύψους 90 ευρώ , που όρισε να καταβάλλονται από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης.

Για τη διάσωση και την εξαίρεση της πρώτης κατοικίας που ανήκει κατά τη ψιλή κυριότητα στην αιτούσα, το παραπάνω Δικαστήριο επέβαλε στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει στην τράπεζα, το ποσόν των 58.427, 86 ευρώ, αντί του ποσού των 75.155, 80 ευρώ πλέον τόκων κλπ. που όφειλε στην Τράπεζα, βάσει της αναλυτικής βεβαίωσης οφειλών του 2015. Το ποσόν των 58.427, 86 ευρώ, όρισε να γίνει μόνον από την αιτούσα χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τον χρόνο αποπληρωμής, με 240 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ύψους εκάστης 243, 45 ευρώ, που θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο 3ήμερο εκάστου μηνός. Κατά τα λοιπά, μετά την πάροδο των 3 πρώτων ετών απήλλαξε το συζυγο από καταβολές, προστατεύοντάς του κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία του.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο συζύγους ηλικίας του συζύγου 50 ετών και της συζύγου ηλικίας 43 ετών. Έχουν αποκτήσει από το γάμο τους δύο ανήλικα τέκνα, ηλικίας σήμερα 10 ετών και 6 ετών αντίστοιχα. Ο μεν 50χρονος αιτών εργάζεται ως πωλητής στην εταιρεία “Ν……”, με καθαρές μηνιαίες αποδοχές ύψους 692, 95 ευρώ, ενώ η συζυγος εργάζεται ως βοηθός λογιστή σε εταιρεία με την επωνυμία ‘…. Α.Ε.” με καθαρές μηνιαίες αποδοχές ύψους 692, 95 ευρώ. Επομένως, έχουν κοινό οικογενειακό εισόδημα ύψους 1.318, 08 ευρώ το μήνα καθαρά. Κατοικούν σε ένα διαμέρισμα, εμβαδού 114, 56 τμ του ισογείου, στη Νέα Ιωνία, επί της οδού Ι……., το οποίο ανήκει στην αιτούσα κατά την ψιλή κυριότητα, ενώ το εμπράγματο δικαίωμα της ψιλής κυριότητός της ανέρχεται κατά την αντικειμενική του αξία στο ποσόν των 73.034, 83 ευρώ σήμερα.

Επίσης, η αιτούσα είναι πλήρης και αποκλειστική κυρία α) μίας μονοκατοικίας εμβαδού 33,62 τμ κτισμένης σε οικόπεδο εκτάσεως 67,40 τμ στο δήμο Σκριπερού – Παλαιοκαστριτών της Κέρκυρας, αντικειμενικής αξίας 7.218, 82 ευρώ και β) μίας άλλης μονοκατοικίας του πρώτου ορόφου, εμβαδού 33,62 τμ κτισμένης σε οικόπεδο εκτάσεως 67,40 τμ στην Κέρκυρα, στον ίδιο δήμο Σκριπερού – Παλαιοκαστριτών, αντικειμενικής αξίας 7.218, 82 ευρώ.

Ο δε αιτών, είναι συγκύριος : α) σε ποσοστό 18,75% εξ αδιαιρέτου σε ένα διαμέρισμα στου ισογείου ορόφου εκτάσεως 101 τμ στην Αθήνα, β) σε ποσοστό 9,375% εξ αδιαιρέτου σε ένα διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, εμβαδού 91,12 τμ στην Αθήνα,, γ) σε ποσοστό 3,75% εξ αδιαιρέτου σε ένα οικόπεδο, εκτάσεως 197, 55 τμ στην Αθήνα, δ) σε ποσοστό 5,27% εξ αδιαιρέτου σε ένα οικόπεδο, εκτάσεως 151,42 τμ στην Αθήνα, ε) σε ποσοστό 25,32% εξ αδιαιρέτου σε ένα αγροτεμάχιο, εκτάσεως 244, 50 τμ στο Σχηματάρι Βοιωτίας και στ) σε ποσοστό 9,375% εξ αδιαιρέτου σε ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 976,40 τμ στον Κάλαμο των Αγίων Αποστόλων Ανατολικής Αττικής.

Επίσης, οι αιτούντες έχουν κατά συγκυριότητα, 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος ενός ΙΧΕ οχήματος, εργοστασίου κατσκευής ΦΙΑΤ …. 1400 κεκ, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2007. Το Δικαστήριο, έκρινε ότι οι μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης των αιτούντων και των ανήλικων τέκνων τους ηλικίας 10 ετών και 6 ετών αντίστοιχα, στις οποίες περιλαμβάνονται και ενόψει της ηλικίας τους και των συνθηκών ζωής τους, τα στοιχειώδη έξοδα για τη διατροφή, ένδυση , μόρφωση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και τις λειτουργικές δαπάνες της κατοικίας των, ανέρχονται στο ποσόν των 1100 ευρώ το μήνα.

Στις 23.10.2006 αμφότεροι οι αιτούντες ως συζυγοι είχαν καταρτίσει, ο μεν πρώτος ως εγγυητής και η δεύτερη ως πρωτοφειλέτρια, μία σύμβαση στεγαστικού δανείου, με υπόλοιπο οφειλής ύψους 72.901,72 ευρώ (έως τα τέλη του 2015), ενώ η εν λόγω απαίτηση διαθέτει εμπράγματη εξασφάλιση στην πρώτη κατοικία των αιτούντων που ανήκει στην ψιλή κυριότητα της αιτούσης. Επιπλέον η αιτούσα οφείλει από ένα καταναλωτικό δάνειο , το ποσόν των 395, 68 ευρώ και το ποσόν των 1.858 ευρώ από μία πιστωτική κάρτα. Επίσης, ο πρώτος αιτων οφείλει ως εγγυητής από το παραπάνω στεγαστικό δάνειο το ποσόν των 72.901, 72 ευρώ.

Κατά τον παραπάνω χρόνο κατάρτισης των εν λόγω δανειακών συμβάσεων οι αιτούντες διέθεταν ικανοποιητικό εισόδημα, που τους εξασφάλιζε μία αξιοπρεπή διαβίωση και αφετέρου μπορούσαν να εκπληρώνουν επί μακρού χρόνου τις οφειλές τους προς την πιτσώτρια.

Τα επόμενα έτη, το κοινό οικογενειακό εισόδημά τους διατηρήθηκε υψηλό και συγκεκριμένα, το 2008 ανήλθε στο ποσόν των 29.746, 49 ευρώ ετησίως, το 2009 στο ποσόν των 43.713 ευρώ ετησίως, το 2010 στο ποσόν των 48.299, 64 ευρώ ετησίως και το έτος 2011 στο ποσόν των 34.842 ευρώ ετησίως. Το 2012, η σύμβαση εργασίας του πρώτου αιτούντος καταγγέλθηκε ως και η σύμβαση εργασίας της δεύτερης, η οποία εξηύρε νέα εργασία με μειωμένες αποδοχές σε σχέση με το παρελθόν.

Το 2015, χρόνος υποβολής της αιτήσεως, οι ατιούντες είχαν κοινά εισοδήματα ύψους 21.017, 95 ευρώ. Οι αιτούντες για την αποπληρωμη του στεγαστικού δανείου κατάβαλαν κάθε μήνα το ποσόν των 545 ευρώ επί μακρού χρόνου, έως τα τέλη του 2015 που υπέβαλαν την αίτησή τους για υπαγωγή στο Νόμο Κατσέλη.

Το δικαστήριο, ακολούθως, έκρινε ότι λόγω της μείωσης των εισοδημάτων των δύο αιτούντων, σε συνδυασμό με τον αύξηση του κόστους διαβίωσής τους λόγω της αναφυθείσης οικονομικής κρίσεως, περιήλθαν σε αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, καθώς το εναπομείναν, μετά την αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των βασικών τους βιοτικών αναγκών, εισόδημα δεν επαρκούσε για την εκπλήρωση των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Κατόπιν των παραπάνω, κρίνεται ότι ο δανεισμός και η αδυναμία των αιτούντων να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις δεν οφείλονται σε δόλο, ενώ η προσπάθειά τους να ρυθμίσουν τις οφειλές τους δεν ενέχει στοιχεία καταχρηστικής άσκησης συμπεριφοράς εκ μέρους τους.

Εξήρεσε και προστάτευσε από ενδεχόμενο πλειστηριασμό όλα τα παραπάνω εμπράγματα δικαιώματα και ακίνητα αμφοτέρων των αιτούντων.

Το δικαστήριο, έλαβε υπόψη του σχετικό αίτημά μας περί συμψηφισμού και αφήρεσε από τον πρώτο αιτούντα όλες τις καταβολές που είχε κάνει με βάση την από 28.9.16 προσωρινή διαταγή. Περαιτέρω, αναφορικά με την πρώτη κατοικία και για τη διάσωση αυτής, έκρινε ότι θα πρέπει μόνον η αιτούσα να πληρώσει μέρος των οφειλών της, μέχρι του ποσού των 58.427, 86 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 80% της σημερινής αντικειμενικής αξίας της ψιλής κυριότητός της επί της πρώτης κατοικίας της, ενώ ως αναφέρεται ανωτέρω όρισε η καταβολή του ποσού αυτού να γίνει τμηματικώς σε 20 ετη, με μηνιαίες καταβολές ύψους 243, 45 ευρώ.

Μετά την πάροδο της 20ετίας να απαλλαγεί από τυχόν υπόλοιπο οφειλής, από κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ