Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2890/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ-ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ Κατά το άρθρο 281 ΑΚ η άσκηση του...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΨΟΥΣ 50% ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΨΟΥΣ 50% ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 411/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ (Ν. 3869/2010) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΨΟΥΣ 50% ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ Από την εκτίμηση της ανωμοτί εξέτασης της αιτούσας και των...

Περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Περισσότερα
Οικογενειακό δίκαιο

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ – ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΥΨΟΥΣ 540 ΕΥΡΩ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ...

Περισσότερα

ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.200 ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ
Περισσότερα
Διατροφή ανηλίκων, Οικογενειακό δίκαιο

ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.200 ΕΥΡΩ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ

Tο Δικαστήριο ανέθεσε προσωρινά την επιμέλεια των τέκνων στην αιτούσα μητέρα τους, υποχρέωσε τον καθ’ ου να προκαταβάλλει στην αιτούσα μητέρα εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, από την επομένη της επίδοσης της αίτησης με νόμιμο τόκο, μηνιαία διατροφή.

Περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ 52.328,84 ΕΥΡΩ - ΔΙΑΣΩΣΗ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ 52.328,84 ΕΥΡΩ – ΔΙΑΣΩΣΗ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαγραφή χρέους 52.328,84 ευρώ σε 48χρονη χήρα μητέρα μίας ενήλικης θυγατέρας. Διάσωση της πρώτης κατοικίας στα Καμίνια του Πειραιά με ορισμό καταβολών ύψους 147...

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ!
Περισσότερα
Οικογενειακό δίκαιο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ!

Το Πρωτοδικείο Πειραιώς με την Υπ’ αρ. 1032/2018 Απόφαση (Ασφαλιστικά Μέτρα) ρύθμισε το δικαίωμα επικοινωνίας του 27χρονου πατέρα και εντολέα μας με το ανήλικο...

Περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ
Περισσότερα
Οικογενειακό δίκαιο

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ

Με την με αριθμό 2*11/2019 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ασφαλιστικά Μέτρα) ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου αποκλειστικά στον αιτούντα πατέρα του...

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΨΟΥΣ 74.000 ΕΥΡΩ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΨΟΥΣ 74.000 ΕΥΡΩ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 101.053,53 ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 26.956,80 ΕΥΡΩ!!!! Από την διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου και...

Περισσότερα

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ 9ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ-ΕΝΤΟΛΕΑ ΜΑΣ
Περισσότερα
Οικογενειακό δίκαιο

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ 9ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ-ΕΝΤΟΛΕΑ ΜΑΣ

Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο και από το γάμο αυτό απέκτησαν ένα άρρεν τέκνο, 9 ετών περίπου. Η έγγαμη συμβίωσή τους διασπάστηκε και...

Περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2.500 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ!! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 4 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΤΥΚΤΕΡΕΥΣΗ. ΟΥΤΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΟΥΤΕ ΠΑΣΧΑ.
Περισσότερα
Οικογενειακό δίκαιο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2.500 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ!! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 4 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΤΥΚΤΕΡΕΥΣΗ. ΟΥΤΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΟΥΤΕ ΠΑΣΧΑ.

Υπ’ αριθμόν 2252/2018 Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Οι διάδικοι τέλεσαν θρησκευτικό γάμο το 2005 και εκ του γάμου τους απέκτησαν δυο ανήλικα τέκνα,...

Περισσότερα