ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν. 128/1975 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΥ ΑΥΤΗΣ

Αριθμός απόφασης 483/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 128/1975 επιβάλλεται εισφορά σε βάρος κάθε είδους πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν...

Περισσότερα

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΨΟΥΣ 60.000 ΕΥΡΩ

51/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο της πτωχευτικής ικανότητας. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της  κρινομένης αιτήσεως δανείστηκε από...

Περισσότερα

HOME
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 75ΧΡΟΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΥΨΟΥΣ 20.000 ΕΥΡΩ-ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ 9.000 ΕΥΡΩ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 75ΧΡΟΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΥΨΟΥΣ 20.000 ΕΥΡΩ 531/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ   Η αιτούσα, γεννηθείσα το έτος 1947, είναι σήμερα ηλικίας 75 ετών, τυγχάνει συνταξιούχος ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 81.000 ΚΑΙ 114.000 ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΨΟΥΣ 60.000 ΕΥΡΩ 51/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΨΟΥΣ 60.000 ΕΥΡΩ 51/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ   Ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο της πτωχευτικής ικανότητας. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την...

Περισσότερα

Διατροφή Ανηλίκων
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 75ΧΡΟΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΥΨΟΥΣ 20.000 ΕΥΡΩ-ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ 9.000 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 25/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ   Η αιτούσα, γεννηθείσα το έτος 1947, είναι σήμερα ηλικίας 75 ετών, τυγχάνει  συνταξιούχος  και είναι χήρα από το έτος...

Περισσότερα

home protection
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 25/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 25/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ   Η αιτούσα είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο της πτωχευτικής ικανότητας. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινομένης...

Περισσότερα

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ-ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ INTRUM ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΨΟΥΣ 150.000 ΕΥΡΩ 23/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΨΟΥΣ 150.000 ΕΥΡΩ 23/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ   Ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο της πτωχευτικής ικανότητας. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την...

Περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΞΙ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50.000 ΕΥΡΩ
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ- ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΥΨΟΥΣ 100.000 ΕΥΡΩ 38/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΥΨΟΥΣ 100.000 ΕΥΡΩ 38/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ   Ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο της πτωχευτικής ικανότητας. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από...

Περισσότερα

Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΕ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΕ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ ΥΨΟΥΣ 190.000 ΕΥΡΏ-ΔΙΑΣΩΣΗ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 373/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ   Από όλα εν γένει τα αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκαν τα ακόλουθα...

Περισσότερα

Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Αριθμός αποφάσεως 386/2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας Ν. 3869/2010) Ο καλών — αιτών με την κρινόμενη αίτησή...

Περισσότερα