Ακυρότητες - Νόμος Κατσέλη
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

Ακυρότητες – Νόμος Κατσέλη

Είναι σύνηθες πλέον φαινόμενο ότι οι τράπεζες ασκούν το δικαίωμά τους όλως καταχρηστικώς και μη νομίμως, και να προβαίνουν σε έκδοση διαταγών πληρωμής, μετά την ένταξη του δανειολήπτη στο Νόμο Κατσέλη.

Περισσότερα

Αγωγές κατά τραπεζών - Αδικοπραξίες τραπεζών
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

Αγωγές κατά τραπεζών – Αδικοπραξίες τραπεζών

Το δικηγορικό γραφείο της Θοδώρας Μαζαράκη αναλαμβάνει την άσκηση αγωγών αδικοπραξίας κατά Τραπεζών και την άσκηση ανακοπών για ακύρωση και εξαφάνιση διαταγών πληρωμής που έχουν εκδοθεί για παράνομα επιτόκια και παράνομους ανατοκισμούς σε βάρος των δανειοληπτών.

Περισσότερα

Διεκδίκηση Διατροφής Ανηλίκων
Περισσότερα
Διατροφή ανηλίκων

Διεκδίκηση Διατροφής Ανηλίκων

Οι γονείς έχουν υποχρέωση να διατρέφουν από κοινού , ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις τους, τα ανήλικα τέκνα τους, τα οποία δεν μπορούν να διατρέφουν τον εαυτό τους από τα εισοδήματα ή την εργασία τους.

Περισσότερα

Διαζύγια κατ' αντιδικία - ασφαλιστικά μέτρα
Περισσότερα
Διαζύγια κατ' αντιδικία

Διαζύγια κατ’ αντιδικία – ασφαλιστικά μέτρα

Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε την υποβολή αγωγών κατ’ αντιδίκια διαζυγίου.Το γραφείο μας, επίσης, με σημαντική επιτυχία και απόλυτη επιστημονική αρτιότητα και εχεμύθεια έχει εκπονήσει αγωγές κατ αντιδίκια και ασφαλιστικά μέτρα μεταξύ συζύγων

Περισσότερα

Αγωγές - αποζημιώσεις από αυτοκινητικά ατυχήματα
Περισσότερα
Αποζημιώσεις Αυτοκινήτων

Αγωγές – αποζημιώσεις από αυτοκινητικά ατυχήματα

Tο γραφείο μας αναλαμβάνει επί σειρά ετών την υποβολή αγωγών για διεκδίκηση αυτοκινητικών αγωγών και αποζημιώσεων που προκύπτουν από αυτοκινητικά ατυχήματα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Περισσότερα

12