Αφαίρεση Επιμέλειας ανηλίκου από μητέρα και ανάθεση στον πατέρα
Περισσότερα
Επιμέλεια Ανήλικης - Ανηλίκου

Αφαίρεση Επιμέλειας ανηλίκου από μητέρα και ανάθεση στον πατέρα

Το δικηγορικό γραφείο μας με απόλυτη επιτυχία χειρίστηκε δικηγορική υπόθεση και συνέβαλε σημαντικά στην αφαίρεση επιμέλειας ανηλίκου από τη μητέρα και οριστική ανάθεση επιμέλειας στον πατέρα

Περισσότερα

Ανάθεση Επιμέλειας 14χρονης Ανήλικης στον πατέρα
Περισσότερα
Επιμέλεια Ανήλικης - Ανηλίκου

Ανάθεση Επιμέλειας 14χρονης Ανήλικης στον πατέρα

Το δικαστήριο αποφάσισε την ανάθεση της επιμέλειας 14χρονης ανήλικης στον πατέρα, στηριζόμενο στην άρνηση της ανήλικης κοπέλας να διαμείνει με την μητέρα της.

Περισσότερα

Περιορισμός δικαιώματος επικοινωνίας 6χρονης με τον πατέρα της
Περισσότερα
Δικαστική συμπαράσταση

Κριτήρια απονομής δικαστικής συμπαράστασης

ΓΝΩΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ για τη θεση σε δικαστική συμπαράσταση: Η προστασία των εννόμων συμφερόντων του συμπαραστατέτου (πάσχοντος, ασθενούς) και το αληθές συμφέρον του.

Περισσότερα

Αίτηση Δικαστικής Συμπαράστασης - Δικαιούχοι
Περισσότερα
Δικαστική συμπαράσταση

Αίτηση Δικαστικής Συμπαράστασης – Δικαιούχοι

Τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται αίτησης δικαστικής συμπαράστασης είναι ο συζυγος του πάσχοντος (εφόσον κατά την κατάθεση και τη συζήτηση της αίτησης υπάρχει και αποδεικνύεται γάμος/έγγαμη συμβίωση, ο πατέρας ή η μητέρα του πάχοντος, τα (ενήλικα) παιδιά του πάσχοντος, Οι γονείς του πάσχοντος.

Περισσότερα

Η Δικαστική συμπαράσταση ως θεσμός - Ορισμός
Περισσότερα
Δικαστική συμπαράσταση

Η Δικαστική συμπαράσταση ως θεσμός – Ορισμός

Δικαστική συμπαράσταση είναι η κατάσταση στην οποία υποβάλλεται ένα ενήλικο πρόσωπο που αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχικά ή διανοητικά ή σωματικά προβλήματα, και μπορεί με δικαστική απόφαση, να αντιμετωπίσει την αναπηρία του αυτή

Περισσότερα

Δικαιολογητικά Νόμου Κατσέλη, ΚΥΑ 14-10-2015
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

Δικαιολογητικά Νόμου Κατσέλη, ΚΥΑ 14-10-2015

Τα δικαιολογητικά που προβλέπει η ως άνω ΚΥΑ της 14.10.2015 είναι:αντίγραφο του Δελτίου της αστυνομικής ταυτότητος του δανειολήπτη και του/της συζύγου του, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κ.α

Περισσότερα

Νέος Νόμος Κατσέλη - ΚΥΑ 14-10-2015
Περισσότερα
Νόμος Κατσέλη

Νέος Νόμος Κατσέλη – ΚΥΑ 14-10-2015

Με την ΚΥΑ 14-10-2015, έχουν επέλθει σαρωτικές αλλαγές για τους οφειλέτες που έχουν προσφύγει ήδη και εκκρεμούν αιτήσεις τους για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη.

Περισσότερα

Αιτήσεις Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά - Νόμος Κατσέλη
Περισσότερα
Νόμος Κατσέλη

Αιτήσεις Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά – Νόμος Κατσέλη

Το γραφείο μας από την έναρξη ισχύος του Νόμου 3869/10 ασχολείται με την υποβολή και την εκδίκαση αιτήσεων στα Ειρηνοδικεία όλης της Χώρας, για την υπαγωγή στο Νόμο Κατσέλη

Περισσότερα

Άκυροι όροι τραπεζικών συμβάσεων
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

Άκυροι όροι τραπεζικών συμβάσεων

Ένας από τους συνηθισμένους λόγους ανακοπών είναι επειδή η ένδικη δανειακή σύμβαση, συνήθως, περιέχει ΓΟΣ ακυρους και καταχρηστικούς και γι αυτό μη ισχύοντες νομικά και επί τη βάσει αυτών εξεδόθη η προσβαλλομένη .

Περισσότερα

Παράνομα τραπεζικά επιτόκια
Περισσότερα
Νομική Προστασία κατά τραπεζών

Παράνομα τραπεζικά επιτόκια

Για την ακύρωση και εξαφάνιση των διαταγών πληρωμής, το γραφείο μας έχει στηρίξει την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής σε ενστάσεις και ισχυρισμούς αναφορικά με το ότι η απαίτηση για την οποία έχει εκδοθεί η διαταγή δεν είναι πλήρως εκκαθαρισμένες και απαιτητές.

Περισσότερα

12